De nye satser for 2019 vedrørende sygedagpenge, barselsdagpenge og sygedagpengeforsikringer er nu på gaden. De nye satser gælder fra 1. januar 2019.

Foto: Dansk Erhverv

Sygedagpenge – Lønmodtagere:

Sygedagpengesatser, gældende fra 1. januar 2019:

Pr. uge 4.355 kr.
Pr. time 117,70 kr.

Refusion under jobafklaringsforløb, gældende fra 1. januar 2019:
Forsørgende 15.180 kr.
pr.måned
Ikke-forsørgende 11.423 kr.
pr.måned
Under 25 år, hjemmeboende og uden forsørgelsespligt 3.553 kr.
pr.måned
Under 25 år, hjemmeboende og med forsørgelsespligt 15.180 kr.
pr.måned

Sygedagpenge – Selvstændige erhvervsdrivende:
Selvstændige erhvervsdrivende kan tegne en forsikring, der giver ret til sygedagpenge fra enten den 1. eller 3. fraværsdag. Er der ikke tegnet forsikring, har den selvstændige erhvervsdrivende først ret til sygedagpenge efter 2 ugers sygefravær. Nedenfor finder du præmien frem til den 1. april 2019. Præmien fra den 1. april 2019 er endnu ikke offentliggjort.

Forsikring fra 1. fraværsdag indtil den 1. april 2019:
For personer med indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, der har tegnet frivillig forsikring med ret til sygedagpenge fra 1. fraværsdag, udgør den årlige præmie indtil den 1. april 2019:
1/1 sats (sygedagpengenes højeste beløb) 4.305 kr. pr. år
2/3 sats (2/3 af sygedagpengenes højeste beløb) 2.870 kr. pr. år

Forsikring fra 3. fraværsdag indtil den 1. april 2019:
For personer med indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, der har tegnet frivillig forsikring med ret til sygedagpenge fra 3. fraværsdag, udgør den årlige præmie indtil den 1. april 2019:
1/1 sats (sygedagpengenes højeste beløb) 2.787 kr. pr. år
2/3 sats (2/3 af sygedagpengenes højeste beløb) 1.858 kr. pr. år

Barselsdagpenge, gældende fra 1. januar 2019:
Pr. uge 4.355 kr.

Leave a Reply