Ny rundkørsel gøres mere sikker for fodgængere

Ombygningen af rundkørslen ved Obbekærvej og Nørremarksvej i Ribe får et efterspil på ca. 14 dage. Det nyetablerede krydsningspunkt over Nørremarksvej skal flyttes ca. fem meter mod nord, da den nuværende placering gør, at bilister og fodgængere overser hinanden.

Illustration Esbjerg Kommune: Her ses rundkørslen, hvor den gule linje markerer udsyns-problematikken, mens grøn er den nye placering og rød er den nuværende placering af krydsningspunktet. I den nyrenoverede rundkørsel ved Obbekærvej, kan bilister ikke se de fodgængere, som står og venter på at krydse over Nørremarksvej.

På samme måde kan fodgængerne hellere ikke orientere sig i forhold til bilister, som kommer fra Obbekærvej. Det kan medføre farlige situationer, og derfor skal krydsningspunktet flyttes ca. fem meter mod nord. Arbejdet med at flytte krydsningspunktet varer 14 dage og i den periode vil Nørremarksvej være lukket, mens fodgængere og cyklister stadig kan passere. Den 11. november begynder arbejdet, og rundkørslen åbner igen for trafik efter den 26. november.

”De 14 dage vil være godt givet ud, fordi det bliver mere sikkert for trafikanterne at bruge den del af rundkørslen. Selvom man ikke kan køre via Nørremarksvej i perioden, så har Vejdirektoratet åbnet rundkørslen på Ringvejen for tilkørsel ind til Ribe, og de har åbnet flere spor på Plantagevej, så nu er der et godt flow i trafikken,” siger Søren Heide Lambertsen.

Facebook kommentarer

Leave a Reply