Ny plan for redningsberedskabet er blåstemplet

0
541

Borgerne i Esbjerg, Varde og Fanø kommuner kan være trygge og regne med en kompetent indsats fra Sydvestjysk Brandvæsen. En ny plan for redningsberedskabet i 2019-2021 er netop godkendt, og Beredskabsstyrelsen kalder den robust og udviklingsorienteret.

Foto: Esbjerg Kommune

1200 gange om året rykker Sydvestjysk Brandvæsen ud til brande, ulykker, redninger og miljøuheld i Esbjerg, Varde og Fanø kommuner, og for at kunne yde den rette indsats er det afgørende, at beredskabet passer til forholdene i de tre kommuner. Derfor bliver den samlede plan for Sydvestjysk Brandvæsens beredskab vurderet mindst én gang i hver kommunale valgperiode, og den nyeste plan for 2019-2021 er netop blevet godkendt af Beredskabskommissionen, som blandt andet består af de tre kommuners borgmestre.

 

Investering i nyt udstyr

Samtidig har planen været sendt til faglig vurdering i Beredskabsstyrelsen, som roser Sydvestjysk Brandvæsen for at sikre et robust beredskab. Der er positive tilbagemeldinger på de forebyggende tiltag og strukturen med døgnet rundt at have tre indsatsledere på vagt. Beredskabsstyrelsen bemærker Sydvestjysk Brandvæsens investering i nyt udstyr som udviklingsorienteret, idet en udskiftningsplan i 2019 bliver sat i gang, så alle køretøjer og materiel på stationerne er teknologisk opdateret og i god stand. Blandt andet udvider Sydvestjysk Brandvæsen med flere Cobra slukningsenheder, som med et meget højt tryk i vandstrålen kan skære igennem stål og beton.

 

Tryghed er i fokus

Den nye plan bygger på en analyse af risikoniveauet i kommunerne, og derudfra fastlægger Beredskabskommissionen serviceniveauet for Sydvestjysk Brandvæsen i de tre kommuner. Det er byrådenes ansvar, at redningsberedskabet svarer til vilkårene i kommunen, og som borgmester i Esbjerg Kommune og formand for Beredskabskommissionen glæder det Jesper Frost Rasmussen, at planen for 2019-2021 er på plads.

 

“Trygheden for borgerne i Esbjerg, Varde og Fanø kommuner er i fokus, og de skal kunne regne med, at Sydvestjysk Brandvæsen har kapaciteten og kompetencerne til at rykke ud med den rette indsats, når der er brug for det. Derfor er det vigtigt, at planen for beredskabet er opdateret og tager højde for de aktuelle forhold og risici i kommunerne”, siger Jesper Frost Rasmussen.

 

Realistisk plan for krisehåndtering

De tre kommuner har også en fælles plan for håndteringen af kriser, som kan opstå i forbindelse med større hændelser, hvor infrastrukturen kan komme under pres. Sydvestjysk Brandvæsen og en krisestab i hver af de tre kommuner har ansvar for planen, som også netop er blevet opdateret og vurderet af Beredskabsstyrelsen, som kalder den veldisponeret, handlingsorienteret og realistisk.

 

Sydvestjysk Brandvæsen har stationer fordelt rundt i Esbjerg, Varde og Fanø kommuner.

Leave a Reply