Når folkeskolen efter sommerferien ringer ind til skoleåret 2019/2020, træder en ny aftale om lærernes arbejdstid i kraft. Esbjerg Kommune og Esbjerg Lærerforening har netop skrevet under på lokalaftalen, og de to parter er enige om, at det fælles fundament skaber stabilitet og styrker folkeskolen i Esbjerg Kommune.

Foto: Yesbjerg

I løbet af det seneste år har Esbjerg Kommune og Esbjerg Lærerforening sammen tegnet linjerne til en ny lokalaftale for lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid, og en etårig aftale for det kommende skoleår er nu skrevet under af de to parter. Den nye lokalaftale erstatter det administrationsgrundlag, der har fungeret som en lokal og fleksibel regulering af bestemmelserne om arbejdstiden, siden lov 409 trådte i kraft som et lovindgreb efter konflikten om overenskomstforhandlingerne i 2013.

 

Fælles forståelse

Forhandlingerne bygger på en fælles forståelse om, at aftalen hverken må føre ekstra udgifter for skolevæsenet eller serviceforringelser med sig. Samtidig har det været et mål at skabe rammer, som styrker undervisningen, støtter op om det gode arbejdsmiljø og sikrer folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads.

 

“Det er positivt, at vi nu har fået en aftale på plads, og den bygger videre på den praksis, vi har skabt med administrationsgrundlaget, som vi er enige om, har fungeret godt i hverdagen på skolerne. Nationalt bærer opgaven nogle knaster med sig fra overenskomstforhandlingerne, men jeg er glad for, at vi lokalt kan gå konstruktivt i dialog og nå til enighed. Det skaber stabilitet og stiller folkeskolen stærkt, når vi går samme vej”, siger Esbjerg Kommunes borgmester, Jesper Frost Rasmussen.

 

Færre timer for nyuddannede

Efter ønske fra begge parter fortsætter aftalen om flex- og fixtid, som både sikrer fleksibilitet i forhold til mødetidspunkter og sætter en fast ramme om undervisningstid og møder. Lærerne vil også fortsat have mulighed for at lægge en del af forberedelsestiden derhjemme.

 

Som et nyt tiltag bliver antallet af undervisningstimer for nyuddannede lærere sat ned, så de får bedre tid til en god introduktion. Samtidig kan skolerne regne en vikarpulje ind i arbejdstiden for de faste lærere, som på den måde kan dække ind for hinanden ved fravær. Det gør behovet for at ansætte vikarer mindre, og eleverne vil møde vikarer, som både er kvalificerede og velkendte.

 

I den nye aftale er der også sat tid af til arbejdet med skolernes professionelle læringsmiljøer, hvor lærerne udvikler nye kompetencer, som styrker eleverne både fagligt og socialt.

 

Enkel og klar aftale

Bag aftalen står repræsentanter fra Esbjerg Lærerforening, Skolelederforeningen og Skoleadministrationen, og det brede fundament ser formanden for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen, som en fordel.

 

“Det vigtigste er, at aftalen fungerer i praksis på vores skoler, hvor den skal være enkel og klar at arbejde med for alle. Derfor er jeg glad for, at vi i forløbet har fået perspektiverne med fra alle sider, og vi står nu med en aftale, der sætter fokus på fleksibilitet, balance og dialog, som giver lærerne mulighed for at koncentrere sig om elevernes læring og trivsel”, siger Diana Mose Olsen.

 

Bedre undervisning til eleverne

Lokalaftalen skal evalueres i begyndelsen af 2020, og i Esbjerg Lærerforening ser formand Kenneth Nielsen frem til at lade den nye aftale komme ud at virke i praksis i det kommende skoleår.

 

“Jeg er tilfreds med, at vi kunne finde en enighed om at skabe et grundlag for, at det kan lykkes at give eleverne en bedre undervisning, end tilfældet er i dag. Der er ikke tale om store skridt, men der er tydelige signaler om, at vi er kommet lidt længere væk fra lov 409. Nu vil tiden vise, om signalerne og intentionerne omsættes til en positiv forandring ude på matriklerne og i klasselokalerne”, siger Kenneth Nielsen.

Leave a Reply