Legen skal være førsteprioritet i børnenes hverdag. Derfor går LEGO Fonden, Esbjerg og Billund kommuner og UC Lillebælt nu sammen om et ambitiøst udviklingsprojekt.

LEGO Fonden

LEGO Fonden vil sætte legen øverst på dagsordenen i børns hverdag og melder sig derfor ind i arbejdet med at udvikle kompetencerne for pædagogerne i blandt andet Esbjerg Kommunes dagtilbud. Det sker i et samarbejde med UC Lillebælt, og LEGO Fonden har doneret 3,7 mio. kr. til, at op mod 200 pædagoger fra Esbjerg og Billund Kommuner kan deltage i et helt nyt diplommodul “Leg, kreativitet og læring”.

Projektet er vokset ud af et flerårigt samarbejde mellem Billund Kommune og LEGO Fonden, og i Esbjerg Kommune spiller udviklingen sammen med den strategi for læring, som netop sætter fokus på legende læring.

“Leg er en alvorlig sag, og vi vil gerne blive meget klogere på, hvordan vi gennem legen kan støtte op om børns kreativitet og læring. Derfor er vi glade for, at vi nu får mulighed for at give 50 pædagoger fra Esbjerg Kommune et kompetenceløft på det her felt,” siger chefen for Pædagogik & Undervisning i Esbjerg Kommune, Ulla Visbech.

Rustet til hele livet

Forud for projektet har det vist sig, at der er en markant mangel på kompetencegivende videreuddannelse, hvor børns leg og eksperimenterende tilgang er omdrejningspunktet.

“Leg er helt central for børns udvikling, og igennem legen lærer de en række færdigheder, som ruster dem til hele livet. Med det her projekt har vi en unik mulighed for at skabe en ny form for kompetenceudvikling, som giver pædagogerne en endnu dybere forståelse for betydningen af læring gennem leg og konkrete metoder til at give den fuld fokus i børnenes hverdag i børnehaven,” siger Kasper Ottosen Kanstrup, programchef, LEGO Fonden.

På det nye diplommodul får pædagoger mulighed for at udvikle legende læring målrettet deres egen hverdag, og de praktiske erfaringer bliver koblet sammen med viden og teori på undervisningsdage. Derudover vil temaerne på uddannelsen knytte an til den netop vedtagne læreplan, hvor legen er grundlæggende i de pædagogiske læringsmiljøer. Uddannelsen afsluttes med en eksamen på diplomniveau.

Forskning i leg bragt i spil

Hos UC Lillebælt, der har været med i projektet helt fra starten og har udviklet det nye diplommodul i samarbejde med LEGO Fonden og med inspiration fra Billund Kommune, glæder man sig også over det nye fokus og samarbejde.

“Det interessante er, at vi igen får fokus på legen, som har været underprioriteret i dagtilbuddene og inden for pædagogernes kompetenceudvikling. Samarbejdet med LEGO Fonden betyder samtidig, at fondens forskning i leg bliver bragt i spil sammen med den nye viden og forskning inden for pædagogikken,” siger Steffen Skovdal, diplomansvarlig, UC Lillebælt.

LEGO Fonden støtter bl.a. forskere på forskningscenteret Play in Education, Development And Learning ved University of Cambridge i England. Det er viden herfra, som også vil indgå i diplommodulet, som pædagogerne i første omgang i Billund og Esbjerg kommuner skal i gang med.

Fakta om “Leg, kreativitet og læring”

Esbjerg Kommune går fra foråret 2019 i gang med kompetenceudviklingsforløbet, og her vil 50 pædagoger fra kommunens syv områdeinstitutioner deltage. I alt forventes det, at 1800 børn i Esbjerg og Billund kommuner vil opleve effekt af projektet. LEGO Fonden støtter projektet med i alt 3,7 mio. kr., mens de deltagende kommuner selv bidrager med finansiering af deltagernes tid.

Leave a Reply