Læserbrev: Svend Åge om Covid-19 krisen

Det er forståeligt at de økonomisk ramte i denne alvorlige COVID-19 krise forsvarer deres eget område mod restriktioner. 

Uden at tage stilling til bæredygtigheden i produktionen af minkpelse, hvor kun pelsen bruges, resten ender som slagteriaffald, modsat kroppene fra køer lam svin, der bliver fuldt udnyttet, kan jeg alligevel have medfølelse for de ramte minkavlere, men efter min mening er det helt udelukkende fornuften der taler for aflivningen af de mange mink, som på grund af uforudsigeligheden af spredningen, og mutering mellem mink og menneske, gør det yderst risikabelt sundhedsmæssigt, og med risiko for meget større generelle nedlukninger.

Tabet for nedslagtningen, skal naturligvis i et vist omfang kompenseres, så forskellen udlignes, om minken bliver pelset og solgt til de mere velstillede, der modsat må fryse eller mangle eksponering, eller må købe andet mere bæredygtig beklædning, og må leve med, at det ikke har den højre prestigemæssige værdi. Det har ikke min store medfølelse. 

Med venlig hilsen

Svend Åge Kjærsgaard Møller

Grønlandsparken 30 A

6715 Esbjerg N.

Facebook kommentarer

Leave a Reply