Region Syddanmark er Danmarks geografisk set største region. Med tiltagende centralisering af sundhedsvæsen skal borgere bruge meget tid på transport. Det er urimeligt, når en patient for eksempel skal transporteres fra Esbjerg til Odense Universet Hospital for blot at få svar på en blodprøve. Eller når patienter skal møde ind flere gange på hospitalet for at får forskellige undersøgelser.

Grafik: Adobe/Yesbjerg

Jeg er derfor gået til budgetforhandlinger med ønsket om færre og kortere transporter for borgerne.
Man kan f.eks. bede lægerne i Odense om hyppigere, at ringe hjem  til patienterne og give simple svar. Udredning med flere undersøgelser bør kunne ske på samme dag, og oprettelse af flere speciallæger med jævn geografisk fordeling vil også kunne spare syge mennesker for overflødige og lange transporter.


Mange og lange transporter er både besværligt for patienterne og dyrt for samfundet.

Marianne Mørk Mathiesen

Læge og medlem af Regionsrådet Syddanmark

Leave a Reply