Tre fjerdeklasser og to centerklasser fra Urbanskolen rykker undervisningen ind på Esbjerg Kunstmuseum de kommende fire uger. Bl.a. for at stimulere elevernes sprog og kreativitet gennem kunstneriske processer – og for at styrke skolens kulturprofil.

Foto: Arkiv Yesbjerg

Sammen med rapper Jonny Hefty og historiefortæller Pernille Stockfleth skal eleverne bruge billedkunsten som katalysator for anderledes refleksioner og gode tekster. Med udgangspunkt i fx et maleri skal de skabe en fængende og sanselig historie og fremføre den, så der dannes nye billeder hos tilhørerne. Eller skrive rim og slagkraftige omkvæd, som kan give lytterne nye perspektiver på billedkunsten. Altsammen vejledt af de profesionelle kunstnere, men med børnenes udsagn og ideer i centrum.

Urbanskolen blev i 2018 kulturprofilskole. Skolen har valgt kultur som omdrejningspunkt for elevernes læring og udvikling, og har fokus på dannelse, fællesskab og inddragelse af børnene i undersøgende og skabende processer i samskabelse med lokale kulturinstitutioner og kunstnere. Projektet, med titlen BRUG BILLEDKUNSTEN, skal bidrage til ambitionen om, at alle børn fra Urbanskolen – uanset social baggrund – får udvidet deres horisont i mødet med kunsten. Samtidig skal bevidstheden om Esbjerg Kunstmuseum som et mulighedsrum for både lærere og elever styrkes. Gennem mange års forskning og projektarbejde har kunstmuseet vist, hvordan møder med billedkunst kan give ny inspiration til legende og reflekterende processer, stimulere sproget og give mere tro på egne evner hos alle elever. Det er disse resultater, der nu foldes yderligere ud.

Hvor: Esbjerg Kunstmuseum, Havnegade 20, 6700 Esbjerg

Hvornår: Mandag d. 29. april – torsdag d. 2. maj og mandag d. 6. maj – torsdag d. 9. maj. Alle dage fra 8.30 – 13.00 arbejder vi med ART RAPS.

Mandag d. 13. maj – torsdag d. 16. maj og mandag d. 20. maj – torsdag d. 24. maj. Alle dage kl. 8.30 – 13.00 arbejder vi med historiefortælling.

Leave a Reply