Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og et bredt udsnit af turismeaktører går nu sammen om at kickstarte dansk turisme på tværs af landet. Med et samlet budget på i alt 30 mio. kr. skal indsatsen bidrage til at sparke gang i omsætningen og samtidig forberede dansk turisme til turisternes nye behov i kølvandet af corona-krisen.

En ny kickstartkampagne skal blandt andet kortlægge turisternes behov  efter corona-krisen. Foto: Jesper Voldgaard
En ny kickstartkampagne skal blandt andet kortlægge turisternes behov efter corona-krisen. Foto: Jesper Voldgaard

Konsekvenserne af corona-pandemien har været barske for turismeerhvervet: Måneders nedlukning har efterladt et erhverv med store økonomiske udfordringer. Økonomien og likviditeten er presset i mange turismevirksomheder, og nu hvor genåbningen er i gang, går erhvervet en afgørende tid i møde.

Landsdækkende projekt til 30 mio. kr.

Derfor har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i tæt dialog med turismeerhvervet besluttet at afsætte op til 15 mio. kr. til projektet ”Kickstart dansk turisme 2020”. Projektet skal gennemføres af et stærkt turismepartnerskab bestående af aktører fra hele landet, herunder destinationsselskaber, Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Storbyturisme samt MeetDenmark. Partnerskabet stiller selv yderligere 15 mio. kr. til rådighed for projektet, der dermed har et samlet budget på 30 mio. kr.

Erhvervsminister Simon Kollerup bifalder projektet:

”Det er så vigtigt, det vi ser her, hvor både de nationale og lokale turistaktører går sammen om at udvikle dansk turisme også i svære tider. Derfor er jeg glad for, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har støttet både kickstart-projektet og den nationale markedsføringskampagne, som vi også har lanceret i dag. Den opbakning, danskerne har vist hinanden og de lokale erhvervsdrivende under corona-krisen, skal vi også vise turismeerhvervet i hele Danmark, for det har virkelig brug for vores støtte lige nu.”

Kickstart-projektet skal blandt andet sikre adgang til den nyeste viden om håndtering af turisme-kriser og tilpasning til nye vilkår, fx markedsføring, gentænkning af turistprodukter og -oplevelser, digitalisering og strategiske indsatser. Et af de første konkrete skridt i projektet er derfor en interaktiv og virtuel vidensbank, som føjer internationale erfaringer til den omfattende viden, der i forvejen findes på destinationerne.

For formanden for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Jakob Riis, er det nu, turismeerhvervet skal have en ekstra håndsrækning:

”Vi lytter til virksomhedernes behov, og derfor er vi glade for at kunne støtte et bredt og stærkt partnerskab af turismeaktører. Vi er overbeviste om, at indsatsen kommer til at gøre en forskel på tværs af Danmark og allerede i sommersæsonen, der er lige rundt om hjørnet. Der skal handles nu, så branchen kan sætte nye og innovative turismeaktiviteter i gang, der udnytter de muligheder, der findes, samtidig med at Danmark gradvist åbner op igen.”

Dataindsamling i gang: Hvad vil turisterne?

Projektet går i gang nu, og noget af det første, der skal ske, er at indsamle data om turisterne, siger Jens Müller, formand for Danske Destinationer.

”Smittefaren fra corona-virus og de anbefalinger, som regeringen og myndighederne har udstukket, har ændret turisternes adfærd og behov fundamentalt. Det er afgørende, at vi hurtigt kommer i gang med dataindsamling og får afdækket den nye adfærd, fx om hvilke bekymringer turisterne har, når de skal booke overnatninger eller skal ud at spise. Hvis vi bare lukker op og gør, som vi altid har gjort, kommer der ikke den kickstart ud af det, som er nødvendig for erhvervet.”

Landets nye destinationsselskaber har en nøglerolle i projektet. Pia Lange Christensen, der er direktør i destinationsselskabet VisitAarhus, uddyber:

”Det er destinationsselskaberne, der er tæt på virksomhederne og hverdagens udfordringer, så vi kan omgående gå ind i et hurtigt og effektivt samarbejde med alle aktører i projektet. Målet er at skabe mere omsætning gennem nye aktivitetstyper, og det er afgørende at komme hurtigt i gang. Projektets rammer åbner muligheder for at skabe nye initiativer og tiltag, som turistvirksomhederne i den nuværende situation ikke har ressourcer til selv at udvikle.”

I Dansk Kyst- og Naturturisme peger direktør Jens Hausted på, at projektet også har fokus på tiden efter corona-krisen, hvor meget vil være forandret:

”Projektet rummer en god balance mellem at skabe aktiviteter på den korte bane og samtidig styrke turismeerhvervets konkurrenceevne på den lidt længere bane. Her og nu gælder det om at kickstarte turismen i trygge rammer – der skal simpelthen gang i omsætningen. På længere sigt skal vi bruge projektet til at styrke dansk turismes konkurrenceevne over for de turistlande, vi normalt sammenligner os med. Vi står over for en langvarig omstillingsproces, hvor vi kan forvente, at dansk turisme først er på 2019-niveau om nogle år, og i den periode er det lande med en god konkurrenceevne, der vil klare sig bedst.”

Fakta om indsatsen

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses turismeindsats er finansieret af de decentrale erhvervsfremmemidler. I alt er 50 mio. kr. øremærket til turismeområdet i 2020.

25 mio. kr. afsættes til følgende indsatser:

  • 15 mio. kr. til projektet ”Kickstart dansk turisme 2020”.
  • 10,3 mio. kr. til national markedsføring, der skal styrke danskernes efterspørgsel og viden om mulighederne for at holde ferie i Danmark.

25 mio. kr. er allerede ude i en netop afsluttet ansøgningsrunde:

  • Knap 15 mio. kr. målrettet landets nye destinationsselskaber til projekter inden for blandt andet grøn og bæredygtig turisme, udviklingen af lokale, stedbundne turismeprodukter og fortsat konsolidering af destinationsselskaberne.
  • 10 mio. kr. målrettet projekter inden for lokal og tværgående turisme, herunder destinationsudvikling i ø-kommuner.

Læs mere om ovennævnte turismepulje på https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/lokale-og-tvaergaaende-turismeprojekter

Du kan læse mere om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse på bestyrelsens hjemmeside: https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/

Leave a Reply