Foreningen NaturSydVest og Esbjerg Kommune går sammen om at forvandle ca. 3.000 m2 græsplæne til mindre busketter flere steder i kommunen. Projektet kickstartes den 3. november i Lergravsparken.

I løbet af de næste måneder plantes der 15 busketter i forskellige størrelser på seks forskellige steder i hele Esbjerg Kommune. Busketterne vil bestå af 3000 hjemmehørende blomstrende buske og busklignende træer, der både skal gøre områderne mere interessante og være med til at fremme biodiversiteten.

NaturSydVest har søgt Veluxfonden om støtte til projektet, og har via den vej sikret 68.250 kr. til projektet, mens Esbjerg Kommune matcher beløbet, så der kommer for 136.500 kr. nyt grønt.

De første busketter plantes i Lergravsparken den 3. november kl. 10, og alle er velkomne til at være med, når NaturSydVest sætter de første buske.

”Esbjerg Kommunes bestræbelser i forhold til at fremme biodiversiteten passer rigtig godt sammen med dette nye initiativ. Derfor var vi selvfølgelig meget glade, da det stod klart, at vi kunne gå videre med projektet og finde egnede lokationer til de nye beplantninger”, siger Søren Heide Lambertsen, formand for Teknik & Byggeudvalget.

De nye buske er hjemmehørende og dermed hårdføre, så de passer til klimaet på disse kanter. Samtidig skal buskene glæde både insekter og fugle, som skal kunne finde næring her.

”En del af projektet handler også om, at besøgende i de grønne områder også får glæde af de nye buske. Derfor vil man kunne læse lidt om de valgte buske på de opsatte skilte, og der er også en opfordring til at plukke til eget forbrug af fx de bær, som er spiselige for mennesker”, siger formand for NaturSydVest, Carsten Mathiesen.

Alle de nye busketter vil være på plads inden årets udløb på følgende steder:

Esbjerg, Lergravsparken.

Hjerting, Naturkilen nord for Spurvevænget.

Guldager, naturområdet ved Guldagergårdsvej.

Bramming, regnvandsbassin ved Mudvadvej.

Ribe, øst for ny legeplads ved Mosevej.

Egebæk-Hviding, grønt område ved Egebækvej.

Leave a Reply