En 22-årig mand fra Esbjerg, som af Syd- og Sønderjyllands Politi anses for at være medlem af den ene af byens to stridende grupperinger, Kvaglund-gruppen, er i dag blevet idømt to års ubetinget fængsel. Samtidig har retten i Esbjerg idømt ham opholdsforbud i Esbjerg by. Forbuddet gælder i fire år efter løsladelse fra afsoning. Det er første gang, at retten i Esbjerg har idømt et opholdsforbud, efter muligheden blev indført med Bandepakke III sidste år.

Grafik: Yesbjerg/Adobe

Manden var tiltalt for overtrædelse af våbenloven ved flere lejligheder. Han blev ved ransagninger fundet i besiddelse af blandt andet totenschlæger, sten, saks, koben, peberspray, foldekniv og en skarp patron. Tingene blev fundet dels i biler og dels på ham selv.

Han var også tiltalt for en gang at have opbevaret 4,5 kilo hash med henblik på videresalg og en anden gang 800 gram hash med henblik på videresalg samt for sammen med ukendte medgerningsmænd at have solgt ikke under 42,9 kg hash og skunk. 

Anklagemyndigheden havde i den forbindelse nedlagt påstand om konfiskation af fortjenesten fra salget af stoffet på ikke under 672.883 kr. Det gav retten også medhold i.

Manden erkendte langt de fleste af forholdene.

Anklageren tilfreds

Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om, at den 22-årige blev idømt opholdsforbud. Det vil sige, at han skulle idømmes forbud mod at færdes og opholde sig i Esbjerg kommune – subsidiært at han fik forbud mod at færdes og opholde sig i et område svarende til Esbjerg by. Retten valgte altså at forbuddet kommer til at gælde Esbjerg by.

Anklager Tine Krarup Pedersen er særdeles tilfreds med, at retten på den måde har understreget alvoren i de bandekriminelle aktiviteter.

-Det er første gang, vi har fået dom for et opholdsforbud i Esbjerg, og vi har flere kommende sager undervejs, hvor vi vil nedlægge en tilsvarende påstand, siger Tine Krarup Pedersen.

Anklagemyndigheden vil nærlæse dommen, da udgangspunktet i bemærkningerne til loven er, at opholdsforbud skal gælde hele kommunen.

Den 22-årige har udbedt sig betænkningstid i forhold til at appellere dommen.

Indsatsen 

Syd- og Sønderjyllands Politi har sat massivt ind mod den kriminalitet, som de to grupperinger i Esbjerg, Kvaglund-gruppen og Stengårdsvej-gruppen, udøver.

Senest bad Syd- og Sønderjyllands Politi for nogen tid siden Rigspolitiet om mandskabsmæssig assistance i forhold til efterforskningen af de to grupperinger, sådan som politikredsen også tidligere selv har ydet assistance til andre kredse i perioder med ekstraordinær belastning. Den assistance er modtaget, og efterforskerne fra de øvrige kredse er med til at opretholde og forstærke det pres, Syd- og Sønderjyllands Politi lægger på de to grupperinger.

Som en del af presset er der oprettet en visitationszone i Esbjerg. Fra den 17. august i år og frem til den 1. november er der foretaget 564 visitationer. De har resulteret i

45 sager vedr. lov om euforiserende stoffer

18 sager vedr. våbenloven

4 sager vedr. knivloven

7 færdselssager

1 konfiskation af en skudsikker vest

1 sag om fornærmelig tiltale af politimand

1 sag om ordensbekendtgørelsen

Leave a Reply