Unavngivet 2 1

Samlingsstedsforbud blev forkyndt for rockergrupperingen Comanches MC fredag

Esbjerg Kommune udsteder nu efter samarbejde med Syd- og Sønderjyllands Politi et samlingsstedsforbud over for rockergrupperingen Comanches MC på Brolæggervej 12 i Esbjerg. Kommunen politianmeldte i sidste uge Comanches for overtrædelse af Planloven. Det skete, fordi Comanches har klubaktiviteter på Brolæggervej 12 i Esbjerg, hvor rockergrupperingen har holdt til gennem en årrække. Området er udlagt til virksomhedsdrift, og en sådan klubaktivitet er ikke forenelig med virksomhedsdrift.

”Sammen med Syd- og Sønderjyllands Politi har vi i Esbjerg Kommune konstant fokus på rocker- og bandegrupperinger og gør alt, hvad vi kan, for at forhindre deres aktiviteter. Rockergruppen Comanches’ adfærd på Brolæggervej skaber utryghed, og derfor har Esbjerg Kommune med udgangspunkt i Loven om samlingsstedforbud først varslet Comanches og nu nedlagt et såkaldt samlingsstedsforbud, så rockerne med virkning fra i dag ikke må forsamle sig på ejendommen på Brolæggervej,” siger borgmester Jesper Frost Rasmussen.

Esbjerg Kommune forkyndte fredag forbuddet for rockergruppen.

Konstant fokus på tryghed

”Vi har haft konstant fokus på trygheden i området og samarbejdet med Esbjerg Kommune om at anvende lovens muligheder for at udstede et nyt samlingsstedsforbud på Brolæggervej 12. Klubbens aktiviteter og utryghedsskabende adfærd har nu givet grundlag for, at Esbjerg Kommune har udstedt det nye samlingsstedsforbud”, siger politidirektør Frits Kjeldsen.

Politiet har siden 2022 registreret en række hændelser på og omkring adressen, hvor grupperingen og personer med tilknytning til grupperingen er truffet og efter politiets vurdering har udvist en adfærd, der medførte væsentlig ulempe og utryghed for de omkringboende. Registreringerne var en del af grundlaget for, at Esbjerg kommune i slutningen af marts 2023 i samarbejde med Syd- og Sønderjyllands Politi udstedte et samlingsstedsforbud. Det er kun muligt at udstede et sådant forbud i tre måneder og forbuddet på Brolæggervej blev derfor ophævet i juni 2023. Loven giver mulighed for, at hvis der inden for to år efter et samlingsstedsforbud er udløbet, sker hændelser, som er til ulempe eller skaber utryghed, kan kommunalbestyrelsen udstede et samlingsstedsforbud, der gælder, indtil det tilbagekaldes af kommunalbestyrelsen.

Alle værktøjer tages i brug

”Borgerne skal ikke være i tvivl om, at vi bruger alle de værktøjer, vi har, for at holde bandegrupperinger ude af politikredsen. Vi ønsker ikke deres tilstedeværelse og fortsætter derfor den massive politiindsats mod rocker- og bandemiljøet for sammen med andre myndigheder, herunder Esbjerg Kommune, at bekæmpe rocker- og bandegrupperingerne intensivt på Brolæggervej og i politikredsen generelt,” siger politidirektør Frits Kjeldsen.

Samlingsstedsforbuddet gælder fra i dag og indtil kommunen tilbagekalder det:

”Vi håber, at forbuddet er med til at gøre livet besværligt for Comanches, så rockerne forstår, at vi ikke vil have dem i vores by og kommune, og vi i stedet kan bruge kræfterne på alt det, der er til gavn og glæde for borgerne,” siger Jesper Frost Rasmussen. 

FAKTA

Loven om samlingsstedsforbud trådte i kraft i 2017. Et samlingsstedsforbud udstedes af kommunen og gælder i tre måneder.

Et samlingsstedsforbud kan gøres permanent, hvis der sker overtrædelse af forbuddet i løbet af de tre måneder, det midlertidige forbud gælder. Dette skete ikke på Brolæggervej. 

Loven giver mulighed for, at hvis der inden for to år efter et samlingsstedsforbud er udløbet, sker hændelser, som er til ulempe eller utryghed, kan kommunalbestyrelsen nedlægge et samlingsstedsforbud, der er gældende indtil det tilbagekaldes af kommunalbestyrelsen.

Leave a Reply