Esbjerg er Danmarks energimetropol,  og kunne i år for første gang præsentere et forhåbentlig tilbagevendende folkemøde i energiens tegn.
Formålet med Energiens Folkemøde var at give den almindelige befolkning i Esbjerg et bedre indblik i,  hvad energivirksomhederne i Esbjerg arbejder med og hvad det betyder for byen. Der var 25 virksomhedstelte man kunne besøge på folkemødet.

Aalborg Universitet Esbjerg var en af de virksomheder man kunne møde

Spændende talere

Mødet var spækket med spændende talere, bl.a. besøgte Energiminister Lars Christian Lilleholt byen og fortalte om hans fremtidige visioner indenfor dansk energi og Esbjergs betydning for det danske erhvervsliv. H

En glad minister

Lilleholt understregede, at han løbende har en god dialog med Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen, som han ser som en god samarbejdspartner.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen

Stærke kvinder i energien

Ligestillingsminister Eva Kjær Hansen skulle have deltaget i mødet men var i sidste øjeblik forhindret. Det lykkedes dog uden problemer panelet fint at diskutere emner som innovation og ligestilling i energiens verden.

Susanne Nordenbæk, Stephanie Lose og Glenda Napier

Panelet bestod af Susanne Nordenbæk, direktør i Esbjerg Erhvervsudvikling, Regionsformandinde Stephanie Lose og Direktør i klyngenetværket OffshoreEnergy Glenda Napier.

Direktør i Offshore Energy Glenda Napier

Leave a Reply