Byrådsmøder

0
503
Timerne efter valget blev ringet af den 21. november 2017 på Esbjerg Rådhus.

Der afholdes byrådsmøde 1. og 3. mandag i måneden, dog ikke i juli måned samt påske-, efterårs- samt vinterferien. Borgmesteren fremlægger sager, der ikke har været behandlet i de stående udvalg. Sager, der har været behandlet i de stående udvalg, fremlægges af de respektive formænd.
Byrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger foretages ved stemmeflerhed, for så vidt andet ikke er foreskrevet i lovgivningen. Afstemning foregår ved at medlemmerne rejser sig fra deres pladser.
Alle har ret til at overvære den åbne del af mødet, som optages via lokal TV og transmitteres et par dage efter.
Herudover kan møderne ses via hjemmesiden, både live på forsiden mens mødet står på, og efterfølgende som download under punktet ”Politik”.
Efter det 2. byrådsmøde i måneden er der spisning i kantinen for byrådets medlemmer og direktionen.

Kilde: Esbjerg Kommune

Leave a Reply