Biltrafik i Marbæk begrænses

0
824
Kvaliteten i friluftsoplevelserne i Marbæk øges, fordi to veje nu er
forvandlet til cykel- og gangstier, mens den gennemkørende trafik ledes via Myrtuevej, Marbækgårdsvej, og Marbækhøjvej.

Foto: Esbjerg Kommune

Trafikanter bliver nu mødt af informationsskilte ved indkørslen til Sjelborggårdsvej, Gulebjergvej, Marbækgårdsvej og Nordre Skelvej. Skiltene advarer om, at vejen ender blindt, fordi Ormegravervej og en strækning af Sjelborggårdsvej forvandles til cykel- og gangsti.

Med lukningen af de to veje ledes den transportmæssige trafik i stedet via Myrtuevej, Marbækgårdsvej og Marbækhøjvej.

“Som det er i dag færdes trafikanterne i området enten af trafikale grunde eller for at ville bruge områdets rekreative tilbud. Med lukningen af de to veje differentieres trafikken, og vi adskiller de to grupper af trafikanter samtidig med at oplevelsen af naturen i Marbæk forbedres. Det skal fortsat være nemt at komme tæt på naturen, og oplevelserne bliver bedre, når der skabes zoner uden motortrafik”, siger formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen.

De nye infrastrukturtiltag i Marbæk er første fase i udrulningen af Plan for Marbækområdet. Planen indeholder en række initiativer, som skal sikre Marbæk områdets enestående værdier som skov- og naturområde, så der skabes en særlig ramme for et godt friluftsliv.

FAKTA

Sjelborggårdsvej, Gulebjergvej, Nordre Skelvej og vejen til Øen bliver blinde veje, hvor der er lukket for gennemkørsel for motorkøretøjer. De vil fortsat være åbne for trafikanter på cykel og til fods.

Leave a Reply