Alle børn skal have lige chancer for at få en god start på livet. Det er målet for Småbørnsløftet, som Esbjerg Kommune nu tilslutter sig. Dermed forpligter kommunen sig til at gå forrest og sætte de små børns vilkår på dagsordenen både lokalt og nationalt.

Foto: Yesbjerg

For de fleste børn er både Danmark og Esbjerg Kommune gode steder at vokse op. Alligevel er der stadig ulighed i børns chancer for at trives, lære og udvikle sig, og det er tydeligt, fra de er helt små. Den ulighed vil Børn & Familieudvalget gøre en indsats for at komme til livs og har derfor besluttet, at Esbjerg Kommune som en af foreløbigt ti kommuner i landet tilslutter sig Småbørnsløftet.

Bag Småbørnsløftet står en meget bred kreds af indtil videre 161 organisationer, fonde, fagpersoner og kommuner, som er gået sammen i et løfte om at sætte fokus på indsatsen over for de mindste børn. Det er nemlig i de første leveår, at børnenes trivsel, læring og udvikling bliver grundlagt, og en god start på livet har stor betydning i mange år frem.

Til gavn for børnene

I Esbjerg Kommune har fokus i de senere år netop været rettet mod at udvikle kvaliteten af tilbuddene for børn i 0-6 årsalderen, og gennem netværket i Småbørnsløftet får kommunen en oplagt mulighed for at trække på viden, erfaring og kompetencer fra andre til gavn for børnene. Samtidig er der konkrete aktiviteter for deltagerne i Småbørnsløftet, og Esbjerg Kommune kommer til at deltage i samarbejde, der bidrager til at nytænke området for de mindste børn.

“Vi vil gerne være med til at gå forrest og sætte de små børns vilkår på dagsordenen både hos os selv i Esbjerg Kommune og i national sammenhæng. Vi tilslutter os Småbørnsløftet, fordi vi på den måde forpligter os til at være ambitiøse og fortsat udvikle indsatsen, så alle børn får lige chancer for et godt liv”, siger formanden for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen.

Ansvar for to mål

Ved at bakke op om Småbørnsløftet tager Esbjerg Kommune ansvar for projektets to mål, som dels handler om, at alle småbørn skal have forudsætningerne for en god skolegang, dels at de første 1000 dage af alle børns liv skal være præget af tryghed og stimulering. Målene ligger i naturlig forlængelse af FN’s verdensmål om, at alle børn fra de er små, skal have adgang til udvikling, omsorg og læring af høj kvalitet.

Småbørnsløftet er startet af Egmont Fonden og Tænketanken DEA, og Esbjerg Kommune er i selskab med blandt andre Mary Fonden, Experimentarium, Mødrehjælpen, Børnerådet og kommuner som København, Odense og Århus.

Leave a Reply