Veteraner blev fejret musik og taler

Esbjerg Kommune havde grundet Covid-19 begrænsninger flyttet festligholdelsen af Flagdagen fra Torvet til Musikhuset i Esbjerg.

Foto: Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune havde inviteret til traktement, musik og taler. 

Veteranerne og deres pårørende blev budt velkommen af May-Britt Andrea Andersen, formand for kultur- og fritidsudvalget, som holdt velkomsttalen på vegne af Esbjerg Kommune til de fremmødte. Udover, at talen var en tak til veteranerne, havde den en personlig vinkel, da May-Britt Andrea selv er pårørende til en veteran. Du kan læse hele May-Britt Andreas tale her.

Musik blev leveret af den lokale Rikke Egholm Ravn, som sammen med Mads Jørgensen leverede en smuk blanding af musik under spisningen.

Dagens anden tale blev holdt af Michael Leuenhagen fra Danske Veteraner, hvori han blandt andet havde citater fra ”Soldatens Bøn”. Talen blev mere følelsesladet end forventet, men et citat fra talen, hvor han kom rundt om mange aspekter er: ” Vi har gjort op med os selv, om vi ville eller ikke ville. Vi har stået overfor vore familier og venner og sagt: ”Jeg tager afsted”.”

” I disse tider vil man gerne have nogen at se op til, en HELT, en med kappe og superkræfter….

Men virkelighedens helte i medierne er dem, som drager ud for at gøre en forskel…..

De som bliver tilbage og holder skansen i hjemmet, kæresten, konen, manden og børnene, er dem med superkræfterne”.

Der blev uddelt Børnemedaljer til 2 børn, som begge var stolte modtagere af denne.

”Jeg vil gerne på vegne af Danmarks Veteraner takke byen for et godt og vellykket arrangement og vi glæder os til næste år, hvor vi forhåbentlig er tilbage på torvet” Udtaler Michael Leuenhagen, Danmarks Veteraner.

Leave a Reply