OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Boglig viden og masser af træning fra mødet med patienter er ikke nok: På den særlige overbygning i Esbjerg får de medicinstuderende også nye redskaber til at udbygge deres personlige styrke og arbejdsglæde

’Compassion’ er en nyere bevægelse, der allerede er integreret i lægeuddannelserne på Harvard- og Stanford-universiteterne. Det handler lidt forsimplet om at kunne møde patienters smerte og lidelse og holde fast i ønsket om at hjælpe og handle. De konkrete og efterprøvede redskaber fra compassion hjælper den enkelte til at rumme følelserne i øjeblikket uden at beskytte sig selv ved at ’trække sig’ eller at risikere at brænde ud.

Sydvestjysk Sygehus er nu i en gunstig position i forhold til at hjælpe med at implementere tankegangen i det danske sundhedsvæsen, da praktiserende læge Lone Svenningsen fremover bliver ansat på sygehuset. Hun er certificeret underviser i compassion fra Stanford University – så vidt vides som den eneste danske læge.

 

’Vi glæder os meget til samarbejdet med Lone’, fortæller lægelig direktør Anna-Marie Bloch Münster. ’Lone kommer i starten til at supportere lægeuddannelsen, men tilgangen med at bygge på det enkelte menneskes personlige og emotionelle styrke og bruge aktiv empati som redskab vil forhåbentlig forplante sig til resten af sygehuset’.

’Vi må også her forholde os til verdensomspændende trends som fx truslen om udbrændthed blandt sundhedsprofessionelle. Det er desværre generelt sådan, at for mange unge læger rammes af udbrændthed, angst og depression. Selv om vi oplever lavt sygefravær her på Sydvestjysk Sygehus, handler det om hele tiden at arbejde proaktivt for at bevare den gode trivsel og glæden ved et meningsfuldt arbejde’, tilføjer Anna-Marie Bloch Münster.

Lone Svenningen kommer til at arbejde 20 timer om ugen fra 1. september. Indledningsvist vil redskaberne blive introduceret for de medarbejdere på sygehuset, der bliver rollemodeller for de kandidatstuderende. Når første hold medicinstuderende starter i Esbjerg vil de studerende selv så også blive involveret i forbindelse med deres faste tilknytning til en afdeling.

Kort om Lone Svenningsen

Lone B. Svenningen begyndte som praktiserende læge i 2006, og efter en motivationskrise i mødet med så meget lidelse begyndte hun at lede efter svar på, om man kan bruge sig selv for meget i den gode sags tjeneste.

Det førte til et 2-årigt uddannelsesforløb på Stanford University, som i 2019 gjorde hende til certificeret underviser i Compassion. Hun afhændede herefter sin lægepraksis og begyndte at undervise i compassion.

Foto: Lone Svenningsen

   

’Sydvestjysk Sygehus er fremme i skoene – Compassion kommer til at vokse internationalt og bliver større gennem ny forskning, der er undervejs. Sydvestjysk Sygehus bliver foregangssygehus – også internationalt!’, vurderer Lone.

Man kan læse mere om Esbjerg-uddannelsens tre særkender på kandidatuddannelsens nye hjemmeside. Ud over brugbare redskaber fra compassion er det en uddannelse, hvor boglig viden hele tiden er i samspil med erfaring fra hverdagen i klinikken. Og endelig anvendes Virtuel reality, simulation og gaming-teknologier i de studerendes træning.

Uddannelsen kommer til at høre hjemme på en særlig etage i sygehusets klassiske sengebygning.

Se hjemmesiden: https://www.sdu.dk/da/uddannelse/kandidat/medicin_esbjerg

Leave a Reply