Studie 10 er klar til ny start

Studie 10 er klar til en ny start fra næste skoleår. De unge vælger mellem syv nye linjer, hvor de fordyber sig fagligt og praktisk og prøver kræfter med fire relevante ungdomsuddannelser, så de bedre kan træffe det valg, der er rigtigt for dem. Også en ny leder er på plads på Studie 10.

Foto: Esbjerg Kommune

Et skoleår i 10. klasse er et skridt på vejen mod en ungdomsuddannelse. Sådan er ambitionen i Esbjerg Kommunes 10. klassecenter, Studie 10, og den tilgang får nu endnu bedre vilkår. Fra næste skoleår starter Studie 10 nemlig på en frisk med tilbud om nye linjer og et endnu tættere samarbejde med ungdomsuddannelserne i Esbjerg Kommune.

Faglig viden og praktisk arbejde
Konkret får Studie 10 med en afdeling i Esbjerg og Bramming syv linjer, hvor eleverne ved siden af de obligatoriske fag og valgfag fordyber sig i deres interesser. Linjerne hedder Krop og sundhed, Innovation og business, Kultur og samfund, Konstruktion og teknik, Kultur, kunst og kreativitet, Science og teknologi og E-sport, og emnerne kombinerer faglig viden og praktisk arbejde.

Fire perioder på ungdomsuddannelser
På hver linje vil eleverne opleve temadage, udflugter, gæstelærere, praktikforløb og events, og i årets løb flytter undervisningen fire gange i kortere perioder ud på de ungdomsuddannelser, der er relevante for hver enkelt linje. Det betyder, at eleverne selv kan fornemme stemningen og prøve kræfter med de ungdomsuddannelser, der passer til deres interesser. På den måde kan de bedre få be- eller afkræftet, om det de forventer og forestiller sig stemmer overens med virkeligheden og allervigtigst er rigtigt for dem.

Opbakning fra ungdomsuddannelser
Der er bred opbakning fra ungdomsuddannelserne, hvor Ribe Katedralskole, Kjærgård Landbrugsskole, Rybners, Esbjerg Gymnasium og SOSU Esbjerg med alle deres erhvervs- og gymnasiale uddannelser er klar til at tage imod de unge fra Studie 10.

På Ribe Katedralskole ser uddannelsesleder Jacob Lund Jørgensen stor værdi i det tætte bånd mellem 10. klasse og ungdomsuddannelserne.

”Både fra Studie 10 og ungdomsuddannelserne har der været et stort ønske om et udvidet samarbejde. For eleverne vil det betyde, at de kommer til at opleve institutionerne, hvor de er bedst. Hos os vil eleverne møde den store og brede faglighed, vi har at byde på. På Studie 10 vil de møde lærere og undervisning, som kan forberede dem fagligt og menneskeligt på at tage det næste skridt ind i ungdomsuddannelserne”, siger Jacob Lund Jørgensen.

Næste vigtige skridt i livet
Studie 10, som er en del af Esbjerg Ungdomsskole, tager selvfølgelig også del i velfærdsaftalen, som fra næste skoleår sætter folkeskolen fri i Esbjerg Kommune, og friheden vil åbne nye døre for undervisningen i 10. klasse.

På Studie 10 er også en ny leder på banen med frisk energi. Fra årsskiftet har Mia Karen Pedersen stået i spidsen for Studie 10, og hun glæder sig til at føre friheden og den nye struktur ud i livet.

”Vi tænker 10. klasse på en ny og anderledes måde, så de unge får mulighed for at tænke sig om, prøve virkeligheden af og vælge den ungdomsuddannelse, der er rigtig for dem. På Studie 10 møder vi de unge, hvor de er, og støtter dem i at udvikle sig fagligt og personligt, så de bliver klogere på det valg, de skal træffe for det næste vigtige skridt i deres liv. Samtidig har vi et stærkt fællesskab og tilbyder eleverne et år i et miljø skabt på deres præmisser som unge,” siger Mia Karen Pedersen.


http://www.esbjerg.dk

Leave a Reply