Politidirektør Jørgen Meyer og borgmester Jesper Frost er enige om, at man fortsætter det tætte samarbejde for at minimere bandernes muligheder for at agere i det kriminelle miljø.

Foto: Yesbjerg/Adobe

Syd- og Sønderjyllands Politi har sammen med Særlig Efterforskning Vest gennemført en større ransagnings- og anholdelsesaktion i dag. Det er endnu et vigtigt skridt i forhold til at få bremset de to bander i Esbjerg i deres kriminelle aktiviteter. Det siger politidirektør Jørgen Meyer fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

25 er som tidligere meddelt blevet anholdt, og det forventes at flere af dem skal fremstilles i grundlovsforhør. 

Banderne fra Stengårdsvej og Kvaglund er i deres voldelige sammenstød i det offentlig rum udelukkende gået efter hinanden, men alligevel har det selvfølgelig givet utryghed blandt borgerne i Esbjerg. Det kan vi selvfølgelig ikke acceptere. Derudover ved vi, at de har været aktive i forhold til narkotika-markedet. Konflikten startede i september 2017.

Undervejs har Syd- og Sønderjyllands Politi i tæt samarbejde med Esbjerg kommune taget en lang række tiltag for dels at stække banderne og dels at forebygge tilgang af unge til banderne.

I august 2018 blev der indført en visitationszone i Esbjerg by. Frem til den 17. december, hvor den blev ophævet, resulterede den i blandt andet 19 våbenlovssager, 8 knivlovsager, 77 sager vedrørende lov om euforiserende stoffer og 20 færdselssager.

Det store efterforskningsmæssige fokus har affødt, at 22 bandemedlemmer i øjeblikket er fængslede. 16 dømte medlemmer og relaterede personer har tilsammen fået straf på indtil videre 37 års fængsel. En er desuden udvist for bestandigt, mens to er udvist betinget. Seks personer har fået opholdsforbud i byen, tre i et år, to i fire år og en i seks år. 

Hertil kommer så de eventuelle fængslinger, som vil ske som følge af aktionen i dag.

Samarbejdet mellem Esbjerg kommune og politiet omkring forebyggelse har været omfattende og præget af stor tillid fra begge sider. Det gælder alt fra opsøgende arbejde på skoler og i klubber i forhold til de yngre, der kunne være fristede af bandelivet, over kontakten til fædregrupper, mødregrupper og bedstemødregrupper i området, lokale borgermøder og kvalificering af tilbuddene helt ned på individ-niveau i forhold til at undgå, at bandelivet og kriminalitet ses som den mest spændende mulighed.

– Vi har hver for sig og sammen brugt alle de værktøjer, der er til rådighed i forhold til bandekriminalitet, siger borgmester Jesper Frost, Esbjerg kommune. Det glæder mig, at der med den store aktion i dag har kunnet tages endnu et skridt i forhold til at gøre bandelivet svært for de to grupperinger. Vi slipper selvfølgelig ikke taget heller fra kommunens side, men holder ved uanset hvor længe, det skal tage.

Leave a Reply