Esbjerg Strand er under etablering. I midten har Esbjerg Lystbådehavn fået plads. Bådene er netop blevet flyttet fra fiskerihavnen til Esbjerg Strand.

En brugergruppe har sammen med Esbjerg Kommune igennem flere år arbejdet med krav til omfang, indhold og ruminddeling af det kommende maritime center på Esbjerg Strand. Nu venter kun den nødvendige godkendelse fra byrådet, før en arkitektkonkurrence kan gå i gang i maj 2019. Vinderen af konkurrencen skal i dialog med brugerne udvikle et projekt, som sikrer brugerne fleksible og optimale rammer.

Et nyt maritimt center på Esbjerg Strand skal samle alle foreninger, der har maritime aktiviteter, under ét tag og skabe liv i området, hvor både borgere og turister får mulighed for at komme tæt på havnen og de mange maritime aktiviteter. En arkitektkonkurrence skal nu føre til udviklingen af et konkret projekt, som sikrer brugerne fleksible og optimale rammer.

Sammen med brugerne

Dykkerklubber, søsporten, roklubber, Havneskolen, Fiskeri- og Søfartsmuseet og andre nuværende og kommende brugere har siden 2016 været involveret i processen og har blandt andet diskuteret omfang og indhold i projektet og ønsker til rum, værkstedsfaciliteter m.v. Sammen med repræsentanter fra Esbjerg Kommune har brugergruppen også været på studietur til bl.a. Aarhus Internationale Sejlsportscenter for at hente yderligere inspiration til projektet.

 

Resultatet af det fælles arbejde indgår i udbudsprogrammet for den arkitektkonkurrence, som forventes afviklet i maj 2019. Planerne forudsætter, at byrådet godkender de nødvendige bevillinger til projektering.

 

Optimale rammer

“Med det maritime center og de omgivende områder ønsker vi at skabe de optimale rammer, der inspirerer og opfordrer til sport, leg, læring og socialt samvær, såvel ude som inde. Centret bliver omdrejningspunkt for mange forskellige aktiviteter, som skal tilrettelægges i samarbejde med brugerne. Foreningslivet er i konstant bevægelse og forandring, derfor er det vigtigt, at der indtænkes stor fleksibilitet i anvendelsen”, siger formand for Kultur & Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune, May-Britt Andrea Andersen.

 

Centret kommer ikke alene til at danne ramme om maritime foreninger, det skal også bygges, så det kan bruges til rekreative formål for alle kommunens borgere.

 

“Esbjerg Strand skal være et sted, hvor byen møder havet, og hvor borgerne kan komme og opleve, at der emmer af liv, aktivitet og stemning. Maritimt Center på Esbjerg Strand skal bygges til at bruges døgnet rundt. Det betyder, at der skal tænkes robusthed og holdbarhed ind i alle de arkitektoniske og designmæssige løsninger”, siger formand for Teknik & Byggeudvalget i Esbjerg Kommune, Søren Heide Lambertsen.

Fakta om Maritimt Center

• Det forventede projekt har en samlet anlægsøkonomi på 49,7 mio. kr. Esbjerg Kommune har modtaget tilsagn fra fonde på 11 mio. kr. i tilskud til projektet.

• Bygningen forventes at indeholde blandt andet klub- og fællesfaciliteter, undervisningslokaler, bådhaller, værkstedshal, faciliteter for lystbådssejlere, offentlige toiletter og forskellige depotfaciliteter.

• Der vil blive lavet et sideløbende projekt for vand- og kajaktiviteter.

• Projektet udbydes i en EU-totalrådgivningskonkurrence med forudgående prækvalifikation. Annoncering af EU-rådgiverudbud forventes i maj 2019.

• Det forventes, at byggeriet starter i slutningen af 2020, og at bygningen står færdig i slutningen af 2021 eller starten af 2022.

Foto: Esbjerg Byhistorisk arkiv

Leave a Reply