Tv2-dokumentaren “De sindssygt farlige” ruller over skærmen i aften.
I første afsnit følger man den 27 årige psykisk syge mand Joakim, der har slået sin mor ihjel.

Grafik: Adobe/Yesbjerg

Joakim lider af Paranoid Skizofreni, og har været indlagt på retspsykiatrisk afdeling i Risskov i 4 år. Her er de mest farlige psykisk syge i Danmark indlagt, bag et 5 meter højt hegn.

Udsendelsen er den første ud af 4, og i denne første episode følger man Joakim og hans sag tæt.

Vi har råbt vagt i gevær og hjælp ham nu til at blive rask.

Søster til Joachim

Programmet belyser flere forskellige problematikker i det psykiatriske system i Danmark.

Antallet af psykisk syge, der får en behandlingsdom er steget voldsomt siden 1980, hvor 300 personer fik en behandlingsdom.

Tallet i 2017, som er seneste måling er på 4500 behandlingsdomme, den største stigning på verdensplan. Samtidigt er antallet af senge på de psykiatriske afdelinger blevet færre.

Her i Region Syddanmark har vi overskud af pladser, vi har ikke fuld belægning på vores sengepladser.

Marianne Mørk Matthiesen, Læge og Regionsrådspolitiker i Region Syddanmark

Når stemmerne siger “dø eller slå ihjel”

Personer der lider af Skizofreni, kan være plaget af stemmer i hovedet, nogle har flere forskellige stemmer, andre en enkelt stemme, der styrer deres tanker og gerninger. Sygdommen gør det svært at skelne mellem stemmerne og virkeligheden.

Jeg hører at personale og læger siger, at “bare han kunne få en dom, så vi kunne behandle ham ordentligt” – hvorfor kan vi ikke ligeså godt give patienterne den gyldne standard, før de kommer til retspsykiatrien?

Gitte Ahle, psykiater og formand for Dansk Psykiatrisk Selskab

Efter 7 dage må hospitalet i følge loven ikke længere opretholde tvangsindlæggelsen, og i tilfældet med Joakim, som stikker af på dag 2, og det ej lykkedes politiet at opspore ham, inden de 7 dage er gået, ender det med at hospitalet skal udskrive ham. Således sker det, at en farlig mand går frit rundt uden behandling, fortæller personalet i programmet.

Vi har mange psykotiske patienter gående rundt på gader og stræder, fordi vores system ikke er så finmasket mere.

Marianne Mørk Matthiesen, Læge og Regionrådspolitiker i Region Syddanmark

Så mange har Skitzofreni
I Danmark lever ca. 40.000 mennesker med skizofreni – lidt flere mænd end kvinder. Det svarer til ca. 0,8% af befolkningen. Den typiske debutalder for skizofreni er 16-24 år – og tidligere for mænd end for kvinder. Der er ca. 3.500 nye tilfælde af skizofreni per år.
(Flachs EM et al 2015)

Leave a Reply