Darum Børneby har ansat Daniel Hald som leder, og han fortsætter dermed i den stilling, hvor han har været konstitueret siden foråret. Børnebyen er glad for at bygge videre på det gode samarbejde og udviklingen af en af lokalsamfundets hjørnesten.

Daniel Hald har siden foråret været konstitueret leder af Darum Børneby og er nu blevet fastansat i jobbet. Foto: Darum Børneby
Daniel Hald har siden foråret været konstitueret leder af Darum Børneby og er nu blevet fastansat i jobbet. Foto: Darum Børneby

Siden foråret 2021 har Daniel Hald været konstitueret leder af Darum Børneby, og det har været så godt et match, at børnebyen i processen med at finde en ny leder har peget på Daniel Hald.

”Bestyrelsen har fra første dag haft et godt samarbejde med Daniel, og vi er meget glade for, at han har valgt at søge stillingen som leder af Darum Børneby. Hans erfaring og kompetencer som leder passer virkelig godt til Darum Børneby, og vi glæder os over den udvikling, Daniel har været med til at sætte i gang,” siger bestyrelsesformand Lene Baekdal.

Det betyder, at Daniel Hald sammen med Darum Børnebys ansatte og bestyrelse nu fortsætter arbejdet med at skabe gode rammer for lokalsamfundets børn. Darum Børneby er den eneste af sin slags i Esbjerg Kommune, og børnebyen lægger særlig stor vægt på helhed og sammenhæng i børnenes opvækst, så familierne oplever en rød tråd mellem børnehave, skole, SFO og klub.

Kompetencer i spil

Før Daniel Hald blev leder af Darum Børneby, var han pædagogisk leder på Kvaglundskolen Signatur, og områdechefen for Kultur & Skole, Ulla Visbech, ser frem til at fortsætte det gode samarbejde.

”Jeg er rigtig glad for at få Daniel Hald med i kredsen af skoleledere. Fra sin tid som pædagogisk leder på Kvaglundskolen Signatur tager Daniel stor erfaring i ledelse og skoleudvikling med sig, og de kompetencer er allerede sat i spil i Darum Børneby. Her er jeg sikker på, at Daniel sammen med et stærkt lokalt hold kan spille positivt ind i fællesskabet omkring børnebyen,” siger Ulla Visbech.

Som skoleleder er Daniel Hald faldet godt til i Darum Børneby, og han glæder sig til at bygge videre på det arbejde, han har været en del af siden foråret.

”Jeg glæder mig til at fortsætte samarbejdet med personalet og forældrene i Darum Børneby. Darum Børneby er en central del af Darum, og det ser jeg frem styrke og videreudvikle til gavn for alle i Darum,” siger Daniel Hald.

Leave a Reply