Lauritzen Fonden giver stor bevilling til kulturorganisationen C:NTACT, der de næste 4 år skal styrke faglige kompetencer og skabe større forståelse mellem eleverne på tværs af sociale skel.

8. årgang i Urbanskolen kan se frem til et 4-årigt forløb sammen med C:NTACT, der med en ny bevilling fra Lauritzen Fonden, skal fremme elevernes tilhørsforhold til skolens tre afdelinger Præstegårdsskolen, Rørkjær Skole og Danmarksgades Skole. 

 

Projektet er en fortsættelse af et 3-årigt samarbejde mellem Urbanskolen og C:NTACT, som med denne bevilling skal følges og evalueres af Center for Ungdomsforskning (CeFU).

 

Gennem et skræddersyet forløb skal C:NTACT udvikle både lærernes kreative undervisningskompetencer og elevernes uddannelsesparathed med ambitionen om at styrke den sociale trivsel og udvikle fællesskaber.

”At møde de professionelle fra C:NTACT, som kan noget andet end det eleverne møder i dagligdagen, udfordrer eleverne til at flytte sig. De bliver udfordret på andet end det rent boglige, og på den måde kommer andre elever mere konstruktivt til orde i fællesskabet end de er vant til.”

– Steffen Lawaetz, Urbanskolen

Sådan lyder det fra Urbanskolens skoleleder Steffen Lawaetz, der er glad for at kunne fortsætte samarbejdet.

 

C:NTACT er en socialøkonomisk organisation, som bruger scenekunst og personlige fortællinger til at fremme medborgerskab. Formålet er derfor ikke alene, at eleverne skal føle et tilhørsforhold til skolen og de sociale fællesskaber, men også nedbryde fordomme baseret på bl.a. bopæl, kulturel- og social baggrund og andet, der findes eleverne imellem.

 

”C:NTACT giver unge livsmod og tro på egne evner. Det understreges i elevernes evaluering af første forløb med organisationen i Esbjerg – og det har gjort stort indtryk på os. Derfor er vi glade for at kunne støtte fortsættelsen af det ambitiøse samarbejde mellem C:NTACT og Urbanskolen, hvor eleverne gennem kulturelle skabelsesprocesser tilføres en helt unik læringsoplevelse, som kan rokke på de unges syn på sig selv og afføde stærke fællesskaber.”

– Inge Grønvold, Lauritzen Fonden

Siger direktør for Lauritzen Fonden Inge Grønvold, der ser frem til 4 år mere sammen med C:NTACT og Urbanskolen.

Nye relationer – nye kompetencer

Hvert år vil 8. klasserne lave en forestilling, der forholder sig til et tema, som de i fællesskab har valgt med hinanden og lærerne. Med udgangspunkt i det valgte tema udfolder de deres personlige fortællinger, som åbner op for dialog og diskussion. 

Erfaringer fra tidligere viser, at processen rykker på elevernes selvopfattelse, demokratiske dannelse og eksamensparathed.

 

”Det er et omfattende, men spændende projekt med mange fagligheder og samarbejdspartnere, der skal spille sammen for at kunne skabe en ny fortælling på tværs af elever og lærer på de tre skoler, og det er et stort privilegie, at CeFU i denne omgang, også er tilknyttet projektet.”

– Helle Haagen, C:NTACT

Fortæller C:NTACTs administrative direktør Helle Haagen, som er stolt og glad over den flotte bevilling fra Lauritzen Fonden, der gør det muligt at fortsætte det gode samarbejde med Urbanskolen.

Samtidig er der fokus på, at lærerne udvikler nye kompetencer til undervisningen og ikke mindst opdager nye styrker i deres elever, som forbedrer relationen mellem dem.

Forløbet sigter også mod en forankring i Esbjerg Kommune, da lokale kunstnere rekrutteres til workshoptrænere og oplæres i C:NTACTs arbejdsmetode.

Projektet afsluttes med en forskningsrapport fra CeFU, som fremadrettet vil kunne give viden til andre skoler og undervisere.

 

Foto: fra et forløb sidste år med 8.c fra Rørkjær Skole, Urban.

 

Leave a Reply