1.850.900 kr. bliver i 2023 uddelt fra Esbjerg Kommunes fritidskulturelle pulje til gavn for 36 foreninger i hele kommunen. Kultur & Fritidsudvalget har fordelt næste års tilskud til en lang række projekter, som især tilgodeser børn og unge.

36 foreninger kan til næste år se frem til at få et økonomisk tilskud til at gennemføre projekter, som giver forholdene for medlemmerne et løft. Kultur & Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune har godkendt fordelingen af 1.850.900 kr., som i løbet af 2023bliver sendt ud til foreningerne fra kommunens fritidskulturelle pulje.

Udvalget har givet tilskud fra den fritidskulturelle pulje til en række idrætsforeninger, spejdere og øvrige børne- og ungeforeninger til blandt andet udvidelse af halkapacitet med en ekstra badmintonbane, indretning af en vinterbane til golf, renovering af hhv. et klubhus og et køkken og etablering af ekstra plads til fitness. Også tilskud til køb af f.eks. motocrosser, polokajakker, gymnastikredskaber og en opkridtningsmaskine er der blevet plads til i årets fordeling af puljemidler.

– Ansøgningerne vidner om en stor alsidighed i kommunens foreningsliv, og det vil vi gerne bakke op om. I Kultur & Fritidsudvalget er vi glade for at kunne støtte de mange gode initiativer med midler fra den fritidskulturelle pulje, så vi sammen kan få skabt de bedste rammer for et varieret fritidsliv for alle i vores kommune, siger formand for Kultur & Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune, Jakob Lose.

Fokus på børn og unge

Udvalget har i år modtaget 48 ansøgninger om tilskud. Heraf falder 36 ansøgninger inden for de principper for fordeling, som gælder for midlerne fra den fritidskulturelle pulje.

Midlerne fra den fritidskulturelle pulje fordeles fortrinsvist til foreninger for børn og unge og til foreninger, der ikke har modtaget tilskud året før. Samtidig sikres der ved fordelingen en geografisk spredning i hele kommunen, ligesom hver forening kun kan få tilskud til én ansøgning.

Leave a Reply