Susanne S. Pedersen genudnævnt til institutleder for Institut for Psykologi på SDU

0
51

Professor Susanne S. Pedersen har siden 2014 bestridt posten som institutleder for det dengang forholdsvis nystartede institut på SDU med stor succes og er nu blevet ansat til at fortsætte i rollen de næste seks år.

Susanne S. Pedersen
Susanne S. Pedersen

”Hun har i sin egenskab af leder af instituttet virkelig løftet det op til et niveau, hvor SDU ligger i toppen både videnskabeligt og undervisningsmæssigt. Og så har Susanne på eminent vis formået at bygge instituttet op som netop et sundhedsvidenskabeligt institut, der arbejder med diagnostik og behandling af patienter – og forskningen i dette – på eksemplarisk vis,” udtaler dekan Ole Skøtt, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU.

Susanne S. Pedersen ser frem til fortsætte i stillingen som institutleder:

”Jeg glæder mig til at fortsætte som institutleder ved Institut for Psykologi og sammen med en stab af entusiastiske og dedikerede medarbejdere at bygge videre på det stærke fundament, som instituttet nu hviler på. At opbygge et institut kræver en stor indsats og investering af medarbejderne – videnskabeligt samt teknisk-administrativt personale – og af ledelsen. Vi er kommet langt siden instituttet startede i 2010 og har et velfungerende institut med et godt arbejdsmiljø, der dækker bredden af psykologien, både i vores uddannelse samt forskning. Vi rummer mange forskellige fagligheder og erfaringer indenfor psykologien og den forskning vi laver er yderst samfundsrelevant, og netop det gør os stærke”, siger Susanne S Pedersen.

”I de kommende år vil vi arbejde på at opbygge en universitetsklinik, som er yderst relevant for vores studerende ift. at udvide deres kliniske kompetencer og gøre dem klar til at fungere som psykologer ude i det virkelige liv men også for ansatte i forhold til at skærpe deres kliniske kompetencer. Vi vil ligeledes kunne afprøve nye terapiformer for at sikre, at de er evidens-baserede. Hermed vil der være en tæt kobling mellem uddannelse og forskning. Vi vil også have fokus på kompetenceudvikling og arbejde på at forbedre infrastrukturen blandt andet via indtægtsdækket virksomhed. Vi håber, at vi også kan bidrage til, at SDU får en digital platform som både kan bruges til undervisning og forskning. Dette behov er blevet tydeligere pga. COVID-19 og ville have et enormt potentiale ikke kun på Institut for Psykologi men for mange andre aktører på SDU og vil kunne tiltrække nye samarbejdspartnere”.

”Instituttet har en hel særlig profil, idet det er en del af Sundhedsvidenskab, hvilket er unikt i Danmark. Det giver et fantastisk potentiale i forhold til tværfaglig forskning og brobygning mellem SDU, Odense Universitetshospital (OUH) og andre relevante eksterne partnere både nationalt samt internationalt, og det er et af de aspekter, som jeg fortsat vil prioritere som institutleder. I 2022 færdiggøres flytningen af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og OUH fra J.B. Winsløws Vej til Syddansk Universitet på Campusvej i Odense, og vi kommer dermed tættere på Nyt OUH, hvilket vi glæder os til ift den synergi det giver”, siger Susanne S. Pedersen.

Udover at være institutleder er Susanne også professor ved instituttet og har samtidig en ansættelse på Hjertemedicinsk Afdeling B på Odense Universitetshospital. Hendes professorat er inden for kardiovaskulær psykologi. Hun forsker i grænsefladen mellem psykologien og kardiologien, herunder hvad det betyder for patienter, der må leve med hjertesygdom, når de også får angst og depression, og hvordan de bedst kan hjælpes. Hertil har hun fået flere eksterne bevillinger til kliniske e-health, multidisciplinære studier, som ACQUIRE-ICD, eMindYourheart og My-Choice.

Hun er forfatter og/eller medforfatter til mere end 250 publikationer i internationale, peer-reviewed videnskabelige tidsskrifter inden for grænsefladen mellem psykologi og kardiologi og til adskillige bogkapitler. 

Susanne S. Pedersen kom den 1. januar 2014 til SDU fra en stilling som professor i kardiovaskulær psykologi ved Tilburg Universitet og Erasmus Medical Center i Rotterdam, Holland, hvor hun boede i 12 år.

Foto: SDU

Leave a Reply