Forandringer på vej i Jernbanegade i Bramming

Træfældning bliver startskuddet på den makeover, som strækningen fra krydset ved Viadukten i Storegade til Postgaarden i Jernbanegade skal gennemgå de kommende seks måneder.

Foto: Esbjerg Kommune

I begyndelsen af september starter næste etape af områdefornyelse i Bramming. Denne gang er det en del af Storegade og Jernbanegade frem til Postgaarden, som står for tur i en første etape.

Som noget af det første bliver træerne, der står langs parkeringspladsen i Jernbanegade, fældet. Flere af træerne er blevet så store, at de ikke længere trives på stedet, og der er mange døde grene i kronerne. Det betyder dog ikke et definitivt farvel til træer på dette sted. Det er planen, at der skal plantes nye karakterfulde træer i en ny bøgehæk mellem fortov og parkeringsplads. Placeringen vil frigøre gangareal på torvet samtidig med at skabe en fin grøn ramme omkring parkeringspladsen.

“Det er spændende, at vi nu tager hul på endnu et projekt i regi af områdefornyelse i Bramming. Efterhånden kan man se konturerne af, hvad samarbejdet mellem Bramming Byforum og Esbjerg Kommune kan udrette, når vi arbejder for et fælles mål”, siger formand for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini.

Flere opholdssteder langs gaden

Langs med Storegade og Jernbanegade bliver der etableret en række mindre byrum med muligheder for ophold og leg. Fx kommer der ved Vindrosen en rund bænk og plantebede omkring det store træ ved stien, mens grønne planter skal skjule de parkerede biler ved Vindrosen.

“De nye byrum har flere funktioner. Først og fremmest skaber vi et pænere område som visuelt hænger bedre sammen. Forhåbentlig har beboerne i området også lyst til at bruge de nye pladser, og dermed vil der skabes et mere aktivt bybillede, som bedre afspejler Bramming”, siger formand for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen.

Parkeringspladsen i Jernbanegade har i dag tre ind- og udkørsler, men det tal reduceres til to. Dermed opstår der en ny lille plads ved Storegade 1. Pladsen møbleres med bænke, som er lavet til stedet, enkelte legeredskaber, lyseffekter og nogle mindre træer. I den anden ende af p-pladsen flyttes ind- og udkørslen mod vest, hvilket skaber en lille ny plads eller et gennemgangsareal mellem Postgaarden og den nye hæk omkring parkeringspladsen.

Arbejdet i Jernbanegade forventes at være afsluttet i begyndelsen af 2021.

Leave a Reply