Ny taskforce ser dagens lys

Borgmester Jesper Frost Rasmussen har i dag meldt ud, at han nedsætter en ny taskforce, hvor han som formand vil samle forskellige aktører, der skal sikre kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling med særlig fokus på overgangen fra olie og gas til havvind.

Foto fra Esbjerg Havn af Christina Simonia Straarup /Grøn omstilling med Emmelev.

Esbjerg Kommune barsler med endnu et grønt initiativ. Denne gang handler det om at sikre, at virksomhederne kan rekruttere medarbejdere, som har de rette grønne kompetencer.

Efter Regeringen og et bredt flertal i Folketinget sidst år indgik en aftale om Nordsøens fremtid, er emnet blevet endnu mere aktuelt. Med Nordsøaftalen er der sikret klare rammevilkår for udvinding af olie og gas frem mod 2050, og samtidigt er der i aftalen afsat midler der skal støtte Esbjerg Havns udvikling og mulighed for at være et knudepunkt for storskala havvind.

”Som altid præger entreprenørånden Esbjerg. Derfor glæder det mig, at flere på egen hånd har taget initiativ til at sætte nye ting i søen. At forvandle sorte jobs til grønne stillinger bliver en spændende og vigtig opgave. For mig er det vigtigt, at vi sørger for, at kompetencerne er til stede lokalt”, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen.

I første omgang skal taskforcen lave et overblik over, hvilke uddannelsesmæssige initiativer der er i gang eller lige på trapperne. Derefter skal der ses nærmere på, om der evt. mangler noget i det grønne uddannelsesudbud. På sigt skal det være et springbræt i forhold til at positionere Esbjerg som et kompetencecenter for de uddannelser, som kommer til at levere arbejdskraft til den grønne udvikling i mange forskellige former.

Taskforcen vil spille en vigtig rolle i at levere information og viden til det kommende Vækstteam for Sydjylland, der skal levere anbefalinger til, hvordan der bedst kan investeres i lokale erhvervsstyrker og dermed styrke vækst og beskæftigelse.

Den nye taksforce falder fint i tråd med Esbjerg Byråds ambition om at være en grøn foregangskommune. Derfor vil borgmester Jesper Frost Rasmussen stå i spidsen for den nye taskforce.

”Taskforcen har et stort potentiale, og arbejdet her vil have mange udløbere, som sagtens kan indgå i andre sammenhænge. Her kunne jeg forestille mig, at der er behov for flere samarbejder på tværs af aktører og sektorer”, slutter Jesper Frost Rasmussen

Leave a Reply