Visionært vinderprojekt: Ny helhedsplan for banegårdsområdet og Museumspladsen i Esbjerg

Hvordan får vi fremtidssikret banegårdsområdet i Jernbanegade, en del af Norgesgade og Museumspladsen? Sådan lød opdraget i parallelkonkurrencen, hvor tre teams har udarbejdet forslag til helhedsplaner. Samlet er områderne centrale og vigtige steder med meget stor betydning for hele byen og dele af regionen. Målet er at udvikle områderne, så de bliver attraktive for beboere, brugere, besøgende og erhvervslivet i byen. Det vil bl.a. betyde, at stationsområdet opgraderes og fornyes til glæde for togpassagerer.

Visualisering af Banegårdspladsen

Vinderteamet består af totalrådgiver Tegnestuen Vandkunsten med underrådgiverne STED, Via Trafik rådgivning, Spanggaard & Virenfeldt, RED Cushmann & Wakefield /RED.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen, der også er formand for dommerkomitéen, siger:
“Vi er i dommerkomitéen meget begejstrede for vinderprojektet, der på alle måder lever op til forventningerne. Vinderprojektet er veldisponeret og meget præcis i sine byplanmæssige dispositioner. Projektet er et godt udgangspunkt, som vi kan arbejde videre med i en proces, hvor der også skal tages politisk stilling til de muligheder, planen peger på. Det kan være, at det bliver relevant at tilføre elementer fx flere p-pladser, hvis ambitionerne og midlerne er til det.”

Afsæt i Esbjergs egenart

Vinderprojektet tager afsæt i en analyse af Esbjergs bystruktur og egenart. Grid strukturen beskrives som en god ramme, men også som en bystruktur, der skal tilføres særlige steder. Hovedgrebet rummer en række overordnede byplanmæssige tiltag: Design af tre byrum, udpegning af identitetsskabende akser, bymæssig fortætning, tilføjelse af nye funktioner, grønnere gadeprofiler, parkeringsløsning og godt flow for bløde og hårde trafikanter.

Vinderforslagets helhedsplan omfatter banegårdsbygningerne, Esbjerg Banegård, Banegårdspladsen, Norgesgade, Museumspladsen og arealet syd for Shoppingcenter Broen.

Bedømmelse af vinderprojektet

Dommerkomiteen finder, at vinderprojektet overordnet set har den bedste balancegang mellem samtlige af konkurrencens mange aspekter og udfordringer.
Vinderprojektet har også den mest overbevisende håndtering af bebyggelsen på Museumspladsen. Forslaget evner, med et ubesværet og robust greb, at løse den svære balancegang mellem bygningernes indpasning i den eksisterende by, tilføjelse af nye attraktive boliger samt anvisning af en integreret parkeringsløsning og heraf afledt økonomisk robusthed.

Parallelkonkurrencen er udskrevet i et partnerskab mellem Esbjerg Kommune og DSB Ejendomme.

“Gennem konkurrencen har DSB fået nye ideer og inspiration til den fremtidige anvendelse af DSB’s ejendomme i området. DSB har også fået gode svar på, hvordan trafikterminalen med togtrafik kan blive mere attraktiv for brugerne, f.eks. med bedre ankomst- og parkeringsforhold”, oplyser chef for Bygherre & Entreprise Niels A. Dam, DSB Ejendomme.

Den videre proces

Gennemførelsen af helhedsplanen vil ske i mindre og større etaper over en længere årrække. Der er taget højde for etapedeling i helhedsplanen. Tempoet for gennemførelsen vil i høj grad afhænge af parternes økonomiske muligheder.

Fakta

Konkurrencerådgiver gennem hele forløbet:
Anne-Mette Bølling, direktør, ARKITEKTKONKURRENCERDK.

Om konkurrencen

Konkurrencen er gennemført som en såkaldt parallelkonkurrence og blev sat i gang med et kickoffmøde i august 2019, efter at tre konkurrenceteams var blevet udvalgt gennem prækvalifikation.

Herefter har der været afholdt workshop med konkurrenceteams og været en mellemaflevering, inden den endelige indsendelse af konkurrenceforslag.

Både før og efter konkurrencen blev udskrevet, har naboer og interessenter bidraget til processen.

Facebook kommentarer

Leave a Reply