Vækst i indbyggere kommer ikke af sig selv

 Esbjerg Kommune offentliggør nu en ny befolkningsprognose, som viser udviklingen i antallet af indbyggere frem til 2030. Tallene understreger vigtigheden af, at der skal holdes fast i initiativer, som vil få antallet af borgere i kommunen til at stige.
Den 1. januar 2020 lød befolkningstallet i Esbjerg Kommune på 115.483 indbyggere. Ifølge en ny prognose vil dette tal være steget med 875 personer om ti år. Umiddelbart lyder det ikke som imponerende udvikling, men de bagvedliggende udregninger viser, at det kræver en hel del at bevare en stigning i befolkningstallet.  
Den nye prognose tager nemlig højde for, at der bygges 3.000 nye boliger i kommunen, men fjerner man denne faktor fra beregningerne, peger prognosen på en betydelig nedgang i befolkningstallet. Bliver der frem til 2024 ikke bygget det antal boliger, vil befolkningstallet lande på 109.000 i 2030.  
“Befolkningsprognosen viser, at vi i byrådet har en stor opgave i forhold til at arbejde med de relevante tiltag, som kan påvirke befolkningstilvæksten i positiv retning. Det kan hurtigt gå i den forkerte retning”, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen.  

Vigtigt med initiativer
Prognosen tager kun højde for de planlagte byggerier, som bygges inden 2024. Yderligere byggerier er ikke taget med, og det samme gør sig gældende for fremtidige ændringer i antal uddannelsespladser og arbejdspladser. Dette skyldes, at datagrundlaget er usikkert.  
“Der er allerede sat gang i en række initiativer, som udspringer af Vision 2025 fx Education Esbjerg og andre tiltag, som jo ikke indgår som faktorer i prognosen. Men prognosen viser os, at der kræves en hel del for at skubbe udviklingen i en positiv retning. Derfor kommer dette til at være et tema i de kommende budgetforhandlinger, fordi en vækst i indbyggertallet har høj prioritet”, siger Jesper Frost Rasmussen.  

Flere bor alene
Prognosen er et vigtigt redskab for den kommunale planlægning, da tallene indgår i de budgetmodeller, der bruges på de forskellige områder. Her er det især udviklingen i antallet af borgere over 80 år, som vækker opsigt. Prognosen peger på en kraftig stigning. Hvor der den 1. januar 2020 var 5.526 over 80 år, vil der i 2030 være 8.196.  
“Hvis vi tolker på prognosen, så ser det ud til at der bliver flere og flere af os, som bor alene. Altså mange boliger med kun én beboer. Det er også en udvikling, som vi som kommune skal være gearet til”, slutter Jesper Frost Rasmussen.      

Facebook kommentarer

Skriv et svar