Ny stitunnel etableres på kun tre uger

Sommerferieugerne betyder færre trafikanter på vejene, og det udnytter Esbjerg Kommune ved Tarphagevej, hvor der laves en ny stitunnel under vejen på kun tre uger.

Foto: Esbjerg Kommune

Fra den 17. juli til den 8. august spærres Tarphagevej fra Guldager Byvej til Guldagervej. Mens strækningen er lukket for trafik, bliver der etableret en ny stitunnel under Tarphagevej, og trafikanter bliver via skilte ledt af alternative ruter.

Der er lagt op til et intensivt forløb, når startskuddet til tunnelbyggeriet lyder fredag i uge 29. Mens mange andre nyder sommerferien, er der gjort alt for at optimere arbejdsprocessen på den nye stitunnel ved Guldagergårdsvej. På den måde strækker vejspærring sig kun over de planlagte uger, og dermed minimeres generne for trafikanterne på den befærdede vej.

“Det er i høj grad det muliges kunst, når et sådant projekt planlægges og gennemføres. Vi forsøger så vidt muligt at koordinere, så færrest trafikanter bliver påvirket. Her er sommerperioden et godt bud, fordi der traditionelt er færre biler på vejen. Selvom mange danskere har valgt at blive i landet under ferien, så er trafikken stadig markant anderledes end i hverdagene”, siger formand for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen.

Udover stitunnelen udbygges stiforbindelsen, hvilket skaber en bedre forbindelse mellem Guldager og Sønderris for gående og cyklister. Det er netop for at få de bløde trafikanter ledt væk fra Tarphagevejen, at stien etableres. Projektet er en del af den byggemodning, som Esbjerg Kommune gennemfører tæt på udstykningerne ved Erisvænget, Plutovænget og Neptunvænget, som efter planen udbydes til salg næste år.

Hvis hele etableringen forløber planmæssigt, vil den nye cykelstiforbindelse med stitunnelen stå færdig i begyndelsen af september. Til den tid bliver den nye forbindelse fejret med en officiel indvielse.

Facebook kommentarer

Skriv et svar