Ny kulturhistorisk inspektør på fiskerimuseet

Første marts tiltræder Kasper Rathjen som kulturhistorisk inspektør på Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Kasper Rathjen kommer blandt andet til at arbejde med den nyere tids industrielle udvikling, hvilket betyder, at museet styrker indsatsen for at belyse Esbjerg havns transformationsevne.

Forskningssamarbejde

Kasper Rathjen indtræder i funktionen som museets kulturhistoriske forsker og vil udover at løse museale opgaver, også indtræde i museets forskningssamarbejde med Syddansk Universitet og Industrimuseet i Horsens. Det er netop i regi af dette forskningssamarbejde, at Kasper Rathjen skal skabe indsigter i, hvordan Esbjerg har evnet at omstille sig, og dermed løbende både kunne imødekomme kravene fra det omgivne samfund, men også udnytte de muligheder, som er opstået i kølvandet på ny teknologi, motorkraft, viden, osv.

Hvorfor har vi museer?

Kasper Rathjen færdiggjorde i januar sit ph.d.-forløb på Syddansk Universitet i Odense, hvor han skrev om grundtvigianismens rolle i oprettelsen af folkemuseerne fra 1870’erne frem til 1958.

Interessen for at skrive om folkemuseerne er også en viden og en interesse som er særdeles aktuel i forbindelse med udvidelsesplanerne for Fiskeri- og Søfartsmuseet. Her vil evnen og interessen for at diskutere og kvalificere hvorfor, og hvordan man kan være museum i 2020 have stor værdi – udtaler museumsdirektør David Dupont-Mouritzen.

Vil blande sig

Kasper Rathjen har fra start udtrykt lyst til at blande sig, og det er der flere på museet der ser frem til at nyde godt af.

Personalechef, Lotte Pedersen, udtrykker det på følgende vis ”Udviklingen af museet forudsætter en nysgerrig tilgang til alt. Vi skal involvere os i hinandens områder og stille spørgsmål, for at kunne udfordre hinanden og udvikle os sammen.”

Skal den nye inspektør selv udtale sig om lysten til at blande sig, lyder det sådan her ”Jeg er en kaffenarkoman og elsker en god snak. Jeg kan godt lide at diskutere politik, kultur, men også at sludre omkring stort og småt. Generelt kan jeg godt lide at blande mig – både derhjemme, på arbejdet og i offentligheden”.

Vestjyden vender hjem

Kasper Rathjen er 29 år, gift med Kira og far til Ingeborg på tre. Derudover er der et ekstra familiemedlem på vej til foråret. Kasper er født og opvokset i Vestjylland (Oksbøl og Janderup), hvor han har boet frem til, at der skulle aftjenes værnepligt i København. Efter værnepligten flyttede Kasper til Odense med Kira, hvor de begge studerede; hun medicin, og Kasper historie. Savnet til det vestjyske var dog stort, så da karrieremuligheden opstod på Fiskeri- og Søfartsmuseet greb familien muligheden for at vende hjem. Fritiden bruges på læsning, fitness og film.

Fiskeri- og Søfartsmuseet er Danmarks museum for relationerne mellem mennesket og havet. Siden 1968 har vi samlet og formidlet Danmarks maritime historie. Gennem indsamling af genstande, dokumenter og beretninger puster vi liv i fortællinger om vores fælles kultur- og naturarv. En arv, vi aktivt bruger til at forstå og formidle fortiden, medfortolke nutiden og sætte ringe i vandet for fremtiden.

Fotograf/Kilde FOS

Om Fiskeri- og Søfartsmuseet
Fiskeri- og Søfartsmuseet er kultur- og naturhistorisk specialmuseum for dansk fiskerimuseet-omkring-1980, dansk offshore, dansk havmiljø, danske havpattedyr, vestjysk søfart og Vadehavets kultur- og naturhistorie. Vi er en selvejende institution,…

Facebook kommentarer

Skriv et svar