Medarbejder bortvist på Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Esbjerg Kommune har bortvist en medarbejder på Esbjerg Byhistoriske Arkiv, fordi der er konstateret uregelmæssigheder for cirka en halv million kroner i medarbejderens håndtering af arkivets økonomi. Esbjerg Kommune har politianmeldt medarbejderen.

I Esbjerg Byhistoriske Arkiv er der konstateret en række økonomiske uregelmæssigheder i håndteringen af arkivets økonomi i perioden fra 2013 til 2020 for cirka en halv million kroner. Esbjerg Kommune har bortvist en medarbejder og har bedt politiet om at undersøge, om der er foregået en strafbar handling. Medarbejderen har blandt andet haft ansvar for en fysisk kasse og indleveringen af kontanter i banken.

Efter en henvendelse fra en ekstern kreditor kontaktede arkivet kommunens økonomiafdeling, som via en grundig gennemgang har konstateret, at der i perioden er forsvundet beløb, så der samlet mangler cirka 500.000 kr. i arkivets regnskab.

Leder har ført tilsyn

Medarbejderens leder har ført tilsyn med økonomien, men de økonomiske uregelmæssigheder er foregået, så de ikke virkede mistænkelige eller umiddelbart belastede arkivets økonomi.

“Vi blev opmærksomme på, at der var noget galt i slutningen af januar, og økonomiafdelingen gik straks i gang med at undersøge sagen nærmere. Desværre kan vi konstatere, at der løbende er forsvundet mange mindre beløb, som samlet løber op i rigtig mange penge. Derfor har vi nu bortvist medarbejderen og givet sagen videre til politiet”, siger Ulla Visbech, der er chef for Kultur & Pædagogik, som Esbjerg Byhistoriske Arkiv hører under.

For at undgå lignende situationer i fremtiden udarbejder Esbjerg Byhistoriske Arkiv i samarbejde med Økonomi en ny skærpet procedure for håndtering og kontrol af arkivets økonomi.

Facebook kommentarer

Skriv et svar