Læserbrev: PÅDROG SIG CORONA UNDER INDLÆGGELSE

PÅDROG SIG CORONA UNDER INDLÆGGELSE.

Af: Bjarne Larsen
Overlæge og akutlæge i regions Midtjylland og Marianne Mørk Mathiesen.
Læge
Medlem af region Syddanmark

Strategi for Corona testning af hospitalpersonale og indkaldte patienter udbedes.
På Vejle Sygehus har man haft en episode, hvor to patienter inden indlæggelse bliver testet Corona negative. De blev indlagt på samme stue, og et par dage efter konstatere man, at begge patienter var inficeret med Corona virus. Efterfølgende testes 12 personaler, som har haft sin gang på stuen, også positive.
Hvordan kan det lade sig gøre ?
Enten har en af patienterne alligevel haft Corona eller også er de to patienter blevet smitte af personalet. Fakta er ihvertfald, at mindst en patient er indlagt “rask”, men har pådraget sig Corona på hospitalet.
Raske personer, som indlægges til elektive operationer, bliver podet 2 døgn før indlæggelse. Hvad personerne foretager sig i de 2 døgn fra podningen indtil indlæggelse vægtes ikke.


I princippet har podningen således ingen værdi. Enten bør den ændres eller helt afskaffes. Som et minimum bør patienter tilbydes enestue under en indlæggelse.
Den aktuelle smitte kan også være kommet fra personalet.


Aktuelt findes der ingen podningsstrategi for hospitalspersonalet. Personalet skal sygemeldes ved vage symptomer på Corona, men podning er ikke obligatorisk. Faktuelt heller ikke muligt.
Der mangler debat og stategi for dette. Indtil da må man leve med risikoen for at blive Corona smitte under indlæggelse. Men befolkningen bør ihvertfald informeres.

Marianne Mørk Mathiesen.
Læge
Medlem af region Syddanmark
Liberal Alliance
Borgergade 65 1 H
6700 Esbjerg
Tlf 28697900

Bjarne Larsen
Overlæge og akutlæge i regions Midtjylland
Ll.Søgade 2
8600 Silkeborg.

Facebook kommentarer

Skriv et svar