Forældre kan sætte deres barns plads på pause og undgå betaling

Sæt dit barns plads på pause og undgå betalingen i op til otte uger. Sådan lyder en ny mulighed for forældrene under genåbningen af dagtilbud og skoler, og løsningen hjælper samtidig med at få ressourcerne til at slå til i for eksempel daginstitutionerne, der lige nu er særligt pressede på kapaciteten.

Foto: Esbjerg Kommune

Under den gradvise genåbning er dagtilbud og skoler presset på kapaciteten, og i Esbjerg Kommune er det håbet, at det hele bedre kan hænge sammen, når forældrene får mulighed for at passe deres børn hjemme og ikke skal betale for pladsen. Foto: Torben Meyer, Esbjerg Kommune

Under den gradvise genåbning af dagtilbud og skoler kan forældre til børn i dagtilbud, førskole, SFO og fritidsklub nu vælge at lade deres barn holde pause og undgå at betale for pladsen. Det er netop besluttet i Esbjerg Kommune.

I praksis betyder det, at forældre til børn i dagpleje og daginstitution kan sætte pladsen på pause fra den 27. april i fast definerede perioder på to, fire, seks eller otte uger frem til den 21. juni og stadig være sikret pladsen, når deres barn vender tilbage efter pausen.

I førskole, SFO og fritidsklub er det indrettet sådan, at forældrene skal melde deres barn ud, og de vil altid være sikret en plads på den skole, hvor deres barn er indskrevet. Under genåbningen er det normale opsigelsesvarsel på en måned sat ud af kraft frem til den 21. juni, så forældrene kan melde deres barn ud med øjeblikkelig virkning og melde til igen, når de har behov for pladsen igen efter to, fire, seks eller otte uger.

Økonomisk håndsrækning til forældre

Ordningen er en økonomisk håndsrækning til de forældre, der har mulighed for selv at passe deres børn, og samtidig kan det hjælpe daginstitutioner og skoler med at få hverdagen til at hænge sammen under genåbningen, hvor Sundhedsstyrelsen har skærpet kravene til hygiejne og ekstra plads til børnene, så de kan holde afstand til hinanden. Særligt i daginstitutionerne er kapaciteten presset, og hvis færre børn kommer i daginstitution, bliver det lettere at få både personalets ressourcer og kvadratmeterne til at slå til.

Vej til at hjælpe hinanden

Derfor ser Esbjerg Kommunes borgmester, Jesper Frost Rasmussen, ordningen som en god løsning for alle.

“Coronakrisen har vendt op og ned på hverdagen for mange familier, og mens nogle forældre er hjemme og lige nu måske endda har ekstra brug for de penge, de kan spare på børnenes pasning, er andre forældre afsted på samfundskritisk arbejde og har virkelig brug for pasningen. Samtidig skal vi i kommunen indrette vores tilbud på en helt ny måde, og det kræver mange ekstra hænder. Nu har vi fundet en vej til at hjælpe hinanden, så vi både bakker op om familierne og bedre kan sikre den nødvendige kapacitet i dagtilbud og skoler”, siger borgmesteren.

For Esbjerg Kommune afhænger økonomien i den nye ordning af, hvor mange forældre, der vælger at sætte deres barns plads på pause. Hvis 20 procent af forældrene i dagtilbud, førskole, SFO og klub bruger muligheden i otte uger, koster det 4 mio. kr. Esbjerg Kommune forventer dog at få pengene tilbage af staten som et led i aftalen om at kompensere kommunerne for de ekstra udgifter, som coronavirus fører med sig.

Facebook kommentarer

Skriv et svar