Fondens første træer indtager byen

Esbjerg Byforum og Esbjerg Kommune samarbejder via Den Urbane Skovrejsningsfond om at plante flere træer i Esbjerg for at gøre midtbyen grønnere. I denne uge ankommer de første træer i Jyllandsgade.

Som et forsøg stilles der nu 10 store kummer med træer op i Jyllandsgade på strækningen mellem Skolegade og Nørregade, og i Finlandsgade og Islandsgade på strækningerne mellem Jyllandsgade og Kronprinsensgade.

Træerne er en del af ambitionen om at skabe en grønnere by, og Esbjerg Byforum og Esbjerg Kommune er gået sammen om at føre ambitionen ud i livet. De kommende fire år skal flere træer gøre det mere attraktivt at bo og færdes centralt i Esbjerg samtidig med at det grønne islæt skal underbygge at Esbjergs identitet som den grønne EnergiMetropol.

Placering prøves af

De store kummer med træer er en midlertidig løsning, og efter en prøveperiode indtil den 1. oktober 2020 skal træerne placeres permanent. Inden da bliver det vurderet, om man har fundet den bedste placering til træerne.

“Når prøveperioden er slut, plantes træerne uden kummer. Medmindre prøveperioden viser os, at der er en placering, som ikke fungerer særlig godt,” siger Søren Heide Lambertsen, formand for Teknik & Miljø.

Træerne i gaderne er ikke den eneste forandring, som beboere og folk, der færdes i området, skal vænne sig til. I forbindelse med opsætning af trækummerne nedsættes hastigheden til 30 km i timen, som man fx kender det i Skolegade.

God opbakning til at plante flere træer

Mens de første træer vil stå som synlige beviser på Den Urbane Skovrejsningsfonds virke, så er der stadig gang i arbejdet med at finde midlerne til at plante mellem 80 og 100 træer. Derfor er formanden for Esbjerg Byforum, Per Andersen, i gang med at tale med potentielle samarbejdspartnere, som vil være en del af projektet.

“Selvom det unægteligt er en underlig tid, hvor corona-situationen fylder meget for os alle, så er det dejligt at opleve at det ikke får lov til at overskygge interessen for at gøre Esbjerg til en bedre by at bo i. Her i prøveperioden kan man ved selvsyn opleve den forskel det gør, når træerne får lov til at blive en del af gadebilledet,” siger Per Andersen.

Efter den første prøveperioden skal de 10 kummer genbruges til flere forsøgsopsætninger.

Facebook kommentarer

Skriv et svar