Det Konservative Folkeparti på inspirationstur i Esbjerg

Fredag d. 19. juni var Folketingsmedlem, Niels Flemming Hansen, samt flere kandidater til både byrådet og folketinget inviteret på inspirationstur af byrådsmedlem i Esbjerg Kommune, May-Britt Andrea Andersen, som havde arrangeret en dag, hvor der blev sat fokus på iværksætteri og dyrkning af iværksætterspirer.

Foto: Presse

De konservative profiler startede i SAMRUM, hvor Gert Barslund og Marco MacArtney kom med et oplæg om Gen In-forløbene Forslag til citat:

Gert Barslund udtaler at: “GenIN har som mål at børn gennem deres skoleliv lærer konkrete redskaber til innovation og ideudvikling. Så der i fremtiden kommer flere kreative iværksættere, der kan skabe nye løsninger i en verden under forandring.”

Marco MacArtney supplerer: “ Med GenIN har vi skabt nogle forløb, hvor skoler arbejder med reelle udfordringer fra virksomheder og organisationer. Forløbene kører på alle skoler i Esbjerg Kommune i løbet af næste år med enkelte klasser. Her forsøger vi allerede på et tidligt tidspunkt at dyrke den innovative tankegang og anspore iværksættertrang hos eleverne.”

(Se mere på www.genin.dk)

Om GenIn-forløbene siger Niels Flemming Hansen: “Det virker til man her i Esbjerg har fat i noget rigtigt, og det taler lige ind i en dagsorden jeg meget gerne vil arbejde for, hvor vi får sat iværksætteri på skoleskemaet i folkeskolerne. De erfaringer jeg har fået med mig hjem i dag, er helt klart noget jeg vil tage med videre mit politiske arbejde i Folketinget”. Niels Flemming Hansen fortæller endvidere, at han var så imponeret over GenIn, at han har inviteret Gert Barslund og Marco MacArtney til møde i Folketinget, hvor han agter at præsentere de to for partiets repræsentant i børne- og undervisningsudvalget.

Dernæst gik turen videre til Trane Entertainment Group, hvor den konservative delegation skulle høre om virksomheden, som direktør, Patrick Trane Hug, som startede som teenager. Der blev også fortalt om Patricks Trane Hugs egen iværksætterrejse og deltagerne blev ligeledes præsenteret for diverse bud på, hvad der skal til for at få iværksætterspirer til at vokse.

“Esbjerg er en enorm driftig by med virkelystne borgere. Det synes jeg, at jeg i dag er blevet bekræftet i. Jeg har fået meget med mig, som jeg kan bruge i mit daglige arbejde i byrådet. GenIn kender jeg i forvejen som et rigtigt godt projekt, som virker rigtig godt ind i vores folkeskoler, men for mig har det i dag været absolut ligeså interessant, at få input til, hvad vi som kommune med fordel kan arbejde i retning af for at skabe endnu bedre rammer for at muliggøre udvikling af iværksættertalenter”, siger May-Britt Andrea Andersen.

Facebook kommentarer

Leave a Reply