Bevæg dig for livet

Deltagere ved løbet Esbjerg City Half ses ude på ruten ved Sædding Strandvej.

Sammen med idrætsorganisationerne DGI og DIF sætter Esbjerg Kommune i en ny kampagne fokus på, hvordan vi alle kan få mere motion ind i hverdagen, ikke mindst på arbejdspladsen.

Det kan være svært at huske på i en travl hverdag, men med nogle små ændringer som f.eks. at tage trappen i stedet for elevatoren kan man nemt få sneget mere motion ind i hverdagen. Lidt har også ret – det er budskabet i kampagnen Alt tæller. Bag kampagnen står Bevæg dig for livet, et samarbejde mellem DGI, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og blandt andet Esbjerg Kommune, der skal gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation.

– Som partner i Bevæg dig for livet arbejder vi i Esbjerg Kommune for at få flest mulige borgere i alle livsfaser gjort fysisk aktive både gennem hverdagsaktivitet og den mere organiserede idræt. Vi har et fælles ansvar for sundhed og trivsel, og foreningslivet er sammen med blandt andet institutioner, skoler og arbejdspladser vigtige medspillere, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen.

– Vi har et godt samarbejde med kommunens idrætsforeninger, og jeg glæder mig over, hvis vi ved fælles hjælp kan forbedre mulighederne for, at flere får mere bevægelse ind i hverdagen, siger formand for Kultur & Fritidsudvalget, May-Britt Andrea Andersen

Energi til mere på arbejdspladsen

Arbejdspladser er et af de områder, hvor Esbjerg Kommune har valgt at sætte ind. Bevægelse i arbejdstiden bidrager til det gode arbejdsmiljø, et stærkt fællesskab og energi og overskud i hverdagen. Derfor har Esbjerg Kommune som et led i kampagnen Alt tæller uddelt kasser med plakater, film og andet materiale, som kan give inspiration til motion, til en række virksomheder i kommunen. 20 lokale virksomheder har indtil videre sagt ja til at modtage en kasse og sætte fokus på bevægelse.

Hold dine møder gående, og brug dit hæve-sænke-bord, så du også står op i løbet af en arbejdsdag. Det er bare nogle af de gode råd, som medarbejderne i virksomhederne får. De får samtidig tilbud om at blive uddannet sundhedsambassadører og deltage i et væld af aktiviteter i samarbejde med Esbjerg Firmaidræt.

– Vi indbyder til, at virksomhederne indarbejder bevægelse i hverdagen, hvor det giver mening for medarbejderne. Målet er at danne partnerskaber med virksomheder, der aktivt vil arbejde for et arbejdsliv i bevægelse og sætte sundhed og trivsel på dagsordenen, siger formand for Sundhed & Omsorgsudvalget, Olfert Krog.

Om Bevæg dig for livet

Esbjerg Kommune har indgået en aftale om visionen Bevæg dig for livet med Danmarks Idrætsforbund (DIF), DGI, TrygFonden og Nordea-fonden. Sammen arbejder parterne for at få flest mulige borgere i alle livsfaser til at være fysisk aktive. Visionen er at gøre Danmark til verdens mest aktive nation.

Læs mere på: www.bevægdigforlivetesbjerg.dk og www.bevaegdigforlivet.dk

Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv.

Facebook kommentarer

Leave a Reply